Tre ajete të Kuranit burrat i mësojnë përmendsh:

HomeArtikuj

Tre ajete të Kuranit burrat i mësojnë përmendsh:

Tre ajete të Kuranit burrat i mësojnë përmendsh: 1.Fjalën e Allahut: “Meshkujt kanë autoritet mbi grate”. En Nisa 34 2.Fjalën e Alla

Optimizmi i vërtetë
Lutja më e preferuar me të cilën kërkohet falje është….
Djemët nuk po flasin ndermjet vete për shkak të nuseve?

Tre ajete të Kuranit burrat i mësojnë përmendsh:

1.Fjalën e Allahut: “Meshkujt kanë autoritet mbi grate”. En Nisa 34

2.Fjalën e Allahut: “atëherë,martohuni me ato gra që ju pëlqejnë: me dy, me tri apo me katër”. En Nisa3

3.Fjalën e Allahut: “Kur burri i saj pa se këmisha e Jusufit ishte shqyer nga mbrapa,tha: “Patjetër që kjo është një nga dredhitë tuaja (të femrave). Në të vërtetë, dredhitë tuaja janë të mëdha!” Jusuf 28

Tre hadithe të Profetit sal-lAllahu alejhi ve sel-lem burrat i harrojnë:

1.Profeti sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “ Më i miri nga ju është ai që është më i miri me familjën (gruan) e tij”. Hadith i vërtetë

2.Profeti sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “But me grat e juaja”. Hadith i vërtetë.

3.Profeti sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “ Trajtoni grat e juaja me mirësi”. Hadith i vërtetë

Unejs Murati-Daku

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1