Thuaji nga 3 herë në mëngjes dhe mbrëmje do t’e dalin në ndihmë për çdo gjë..!

HomeArtikuj

Thuaji nga 3 herë në mëngjes dhe mbrëmje do t’e dalin në ndihmë për çdo gjë..!

Autor. Thuaj: Ai, All-llahu është Një! All-llahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë. As s’ka lindur kë, as n

Profeti alejhi selem ka thënë:“Kur ndonjëri prej jush martohet le të lutet për bekim duke thënë:
Ja sa është rritur e mbij.etuara e vetme e tragjedisë në Restelicë.
Mesazhë i fuqishem për ato gratë që bëjnë sehire, Allahu na ruajtë..

Autor.

Thuaj: Ai, All-llahu është Një! All-llahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë. As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.

Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit, Prej dëmit të çdo krijese që Ai e krijoi. Dhe prej err’ësirës së natës kur ngr’yset plotësisht. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë ny’ja.

Edhe prej dë’mit të smirëke’qit kur sipas smirës vepron. Thuaj: “”Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve! Sunduesin e njerëzve, Të adhuruarin e njerëzve, Prej të ke’qes së cyt’ësit që fshihet. I cili bën cytje në zemrat e njerëzve, Qoftë ai (cy’tësi) nga xhi’nët ose nga njerëzit”

“”Kush i thotë ato nga tri herë në mëngjes dhe mbrëmje do t’i dalin në ndihmë për çdo gjë””.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0