Surja e Vetme Në Kur’an E Cila Nuk ia Fillon Me Bismil-Lah. A e dini cila eshte..?

Homepyetje

Surja e Vetme Në Kur’an E Cila Nuk ia Fillon Me Bismil-Lah. A e dini cila eshte..?

Surja e Vetme Në Kur’an E Cila Nuk ia Fillon Me Bismil-Lah. A e dini cila eshte..? E vetmja sure në Kur’an e cila nuk fillon me Bismil-lah

A lejohet adoptimi i fëmijëve në Islam?
A e dini se cfarë ka thënë Profeti a.s. për atë i cili jep borxh (hua)?!
A shpërblehet ai që e lexon Kuranin edhe nëse nuk e kupton atë?

Surja e Vetme Në Kur’an E Cila Nuk ia Fillon Me Bismil-Lah. A e dini cila eshte..?

E vetmja sure në Kur’an e cila nuk fillon me Bismil-lah është…E vetmja sure në Kur’an e cila nuk fillon me Bismil-lah është Et-Tevbe.Surja et Tevbe (arabisht: سورة التوبة‎, Pendimi) është surja e nëntë e Kuranit me 129 ajete. Medinase.

Është surja e vetme e cila nuk fillon me Bismillah.Ajeti 30 ka të bëjë me paganët dhe Njerëz të librit. Ajeti 37 argumenton ndalimin e Nasi’.

Ky ndalesë është përmendur prej Muhammedit gjatë lamtumirës së fundit në Arafat me 9 Dhu el-Hixhxhe. Poashtu është një prej sureve të fundit medinase. Ky sure u zbrit në betejën e Tebukut.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1