SubhanAllah,Cfare e beri kete femije ne djep te flas ?

Homepyetje

SubhanAllah,Cfare e beri kete femije ne djep te flas ?

Autor………. SubhanAllah,Cfare e beri kete femije ne djep te flas ?Transmeton Buhariu dhe Muslimi në përmbledhjet e tyre të haditheve të vërte

Pyetje:Pse njeriu sprovohet? Pse ndodhin fatkeqësitë? Sekretet e Kuranit!
Pyetje:A mund ta emërtoj vajzën time me emrin e vajzës së profetit Jusuf a.s?
Kjo është pema e Zekumit, e përmendur në Kur’an, për çfarë përmendët?!

Autor……….

SubhanAllah,Cfare e beri kete femije ne djep te flas ?Transmeton Buhariu dhe Muslimi në përmbledhjet e tyre të haditheve të vërteta nga Ebu Hurejreja radijallahu anhu se i dërguari i Allahut (salallahu alejhi ve selem) ka thënë:

“Nuk kanë folur në djep, përveç tre veta:[rasti i parë] Isau i biri Merjemes.[rasti i dytë] Ka qenë një njeri tek beni israilët që quhej Xhurejxh.

Dhe [rasti i tretë] Një grua, te beni israilët, ka qenë duke e mëndë të birin e saj, kur aty pari kaloi një kalorës me pamje të mire dhe ajo tha: O Zot, bëje birin tim si ky! Fëmiu e la gjirin dhe shkoi te ai kalorësi dhe tha: O Zot, mos më bëj si ky,e pastaj kthehet dhe vazhdon të thithë gjirin.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0