SHPËRBLIMI PËR ATË QË E BRAKTISË NJË GJË PËR HIR TË ALLAHUT…

HomeArtikuj

SHPËRBLIMI PËR ATË QË E BRAKTISË NJË GJË PËR HIR TË ALLAHUT…

Kush e braktisë një gjë për hir të Allahut, i jipet si kompenzim diçka edhe më e mirë Epshet janë të atilla: në shpirtërat e njerëzve posed

A lejohet ta bëj hunden oper’acion plastik?
E gjithë bota është çmendur pas kësaj mrekullie të pijes që shkrinë dhjamin! Do t’ju kushtojë 2 euro dhe bën mrekulli!
Garimi në kryerjen e veprave te mira

Kush e braktisë një gjë për hir të Allahut, i jipet si kompenzim diçka edhe më e mirë

Epshet janë të atilla: në shpirtërat e njerëzve posedojnë një forcë, kurse në zemrat e tyre mund të kenë madje edhe pushtet; Ska mëdyshje se lënia e epsheve është krenari, porse të realizosh këtë çlirim nga to është vërtetë gjë e vështirë, po megjithatë, ai që frikësohet nga Zoti i vet dhe vetëm Atij i kërkon ndihmë, do t’i mjaftojë Allahu dhe ka për ta ndihmuar atë.

I Lartësuari, ka thënë:
“…Kushdo që mbështetet te Allahu, Ai i mjafton atij”[1] Ska dyshim se në lënien e ëndjeve e tekave do të gjejë vështirësi ai që i braktisë ato jo për hir të Allahut, përkundër atij që i lë ato me një sinqeritet të kulluar vetëm për hir të Allahut, ai do të gjejë vështirësi vetëm në herën e parë, aq sa të sprovohet në është i njëmendtë e i sinqertë apo rrenacak në këtë lënie.

E, nëse duron pak kur të përballet me atë vështirësi, ka për të përfituar kënaqësinë e asaj braktisje, e si rrjedhojë gjithherë sa i shmanget atij harami, megjithë mundësinë dhe shancet për ta bërë, atij i rritet shpërblimi për këtë braktisje të mëkatit, sikurse i shumëfishohet sevapi për luftën që bën me vetvetën për t’u rahatisur nga ai haram.

Ja disa shembuj për rastet në të cilat, nëse braktistet diçka për hir të Allahut, Allahu ia kompenzon lënësit gjëjën e braktisur me diçka edhe më të mirë:
– Ai që largohet nga të qenit lypës dhe lutus tek njerëzit, i kompenzohet kjo me diçka shumë më të mirë: furnizohet me krenari dhe mosvarësi nga njerëzit.

Ai që e braktisë pakënaqësinë me caktimin e Allahut, e si rrjedhojë i dorëzohet në çdo çështje Zotit të vet, do t’ia kompenzojë Zoti pakënaqësinë me kënaqësi dhe bindje.

– Kush e braktisë shkuarjen tek falltarët dhe magjistarët, furnizohet me durim, tevekul të denjë dhe e realizon tevhidin.

– Kush e braktisë lakminë për dunjanë, atij Allahu ia rregullon punët, e bën të pasur në zemër dhe i dhuron dunjanë.
Kush e lë gënjeshtrën dhe i përkushtohet të vërtetës, bëhet tek Allahu i sinqertë e i vërtetë.

– Kush e lë polemikën, edhe nëse ai është në të vërtetën, i garantohet një shtëpi në xhenet.

– Kush e braktisë mashtrimin në shitblerje, iu shtohet njerëzve besimi në të dhe si rrjedhim edhe interesimi për artikujt dhe mallin e tij.

– Kush e lë kamatën dhe pasurinë e fëlliqur, Allahu ia kompenzon atë me begati në rriskun e tij, ia hapë dyert e hajrit dhe bereqetit.

Kush e braktisë shikimin në haram, i jipet largëpamësi e vërtetë dhe kënaqësi të cilën e gjenë në zemër.
– Kush e lë koprracinë dhe nuk bëhet i dorështrënguar, e si rrjedhojë bëhet bujar e dorëlëshuar, do ta duan njerëzit, do të afrohet tek Allahu e do të jetë më afër xhenetit.

– Kush e lë mendjemadhësinë e bëhet modest, do t’i rritet vlera, nami e vlera.

– Kush e lë gjumin me gjithë kënaqësinë që ka, e zgjohet për të falë namaz për hir të Allahut, do ta furnizojë Allahu me gëzim, gjallëri, energji dhe ndjenien e të qenit afër Allahut.

– Kush i lë duhanin, drogat dhe alkoolet, do ta ndihmojë Allahu dhe do t’ia kompenzojë këto me shëndet dhe lumturi.

Nga arabishtja: Mirsim Maliqi

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0