SHKAQET E NGURTËSISË SË ZEMRËS DHE SHËRIMI I SAJ

HomeArtikuj

SHKAQET E NGURTËSISË SË ZEMRËS DHE SHËRIMI I SAJ

SHKAQET E NGURTËSISË SË ZEMRËS: 1. Largimi nga adhurimi i Allahut dhe preokupimi me gjynahe. 2. Dashuria ndaj dynjasë dhe përkujdesja p

Siberi: Zbulohet luani i Epokës së Akullit, i vjetër 28 mijë vjeç!
Allahu nuk ua humb shpërblimin atyre që bëjnë mirë
4 Mrekullitë e Kuranit për ate qe hesht.

SHKAQET E NGURTËSISË SË ZEMRËS:

1. Largimi nga adhurimi i Allahut dhe preokupimi me gjynahe.

2. Dashuria ndaj dynjasë dhe përkujdesja për të dhe shpresa e gjatë.

3. Harresa e ahiretit dhe begatitë e tij…

4. Preokupimi me atë që e shkatërron zemrën. Gjërat që e shkatërrojnë zemrën janë pesë: Përzierja e tepërt me njerëz, shpresat e kota, lidhja jo me Allahun, ushqimi i tepërt dhe gjumi i tepërt.

5. Dembelia dhe përtacia në kryerjen e adhurimeve.

6. Mosndikimi nga ajetet e Kuranit, as nga ajetet kërcënuese dhe as nga ajetet inkurajuese.

7. Shkujdesja, ajo është sëmundje shumë e rrezikshme.

8. Shoqërimi i shokëve të ligë dhe ulja në ambiente shkatërruese.

9. Harresa e vdekjes dhe e dhembjeve të saj, e varrit dhe e jetës pas saj.

SHËRIMI I ZEMRËS SË NGURTË:

1. Preokupimi me dhikër (përmendjen e Allahut) dhe kapja për istigfarin.

2. Meditimi i ajeteve të Kuranit.

3. Kujtimi i ahiretit dhe meditimi rreth Ditës së Kiametit, Xhenetit dhe Xhehenemit.

4. Të vetmuarit me vetveten dhe të llogariturit e vetvetes.

5. Largimi nga përzierja me shokë të këqij dhe përkujdesja për t’u ulur me shokë të ndershëm.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0