Sadakaja më përpara arrin tek Allahu sesa tek dora e të varfrit!

HomeArtikuj

Sadakaja më përpara arrin tek Allahu sesa tek dora e të varfrit!

Përmendet që Lejs ibn Sa’di ka qenë tregtar i suksesshëm me mjaltë. Një ditë atij i arriti anija përplot me fuqi (barela) me mjaltë. Kur ku

Muhammedi ﷺ tha: fundi i umetit tim do te jetë prej luftërave dhe epidemive që janë nga xhindët…
Profeti alejhi selam ka thene: kësaj gru’aje i thuhet Diten e Kiametit: “Hyr ne Xhenet nga cila dere qe deshiron!
Polica kap hajnin e xhamive dhë të dyqaneve në Rahovec, ai pranon veprat dhe tregon dy shokët e tjerë që e e ndihmuan!

Përmendet që Lejs ibn Sa’di ka qenë tregtar i suksesshëm me mjaltë.

Një ditë atij i arriti anija përplot me fuqi (barela) me mjaltë. Kur kuptoi për këtë, një plakë e varfër erdhi me një enë të vogël dhe i tha:
– Të lutem, ma mbush këtë enë me mjaltë.
Lejsi e refuzoi, ndërsa plaka duarthatë u kthye në shtëpinë e saj. Pas kësaj, Lejsi urdhëroi punëtorin e tij ta gjej adresën e plakës dhe ia dërgoi një fuqi përplot me mjaltë. Punëtori u çudit dhe i tha:
– Plaka të kërkoi t’ia mbushësh një enë të vogël me mjaltë, e ti e refuzove, ndërsa tani po ia dërgon një fuqi me mjaltë?!
Lejsi i tha:
– Ajo kërkoi varësisht nga mundësitë dhe nevojat e saj, ndërsa unë po i jap sipas mundësive të mia.

Po ta dinte ai që jep sadakanë dhe të ishte i vetëdijshëm që sadakaja më përpara arrin tek Allahu sesa në duart e të varfrit, kënaqësia e atij do të ishte më e madhe sesa e atij që merr sadakanë.
A e di çfarë vlere ka sadakaja?
Sadakaja është një prej dyerve të Xhenetit.
Sadakaja është një prej veprave më të mira, ndërsa sadakaja më e mirë është ta ushqesh të uriturin.
Në Ditën e Gjykimit sadakaja do të të mbrojë dhe do të të largojë nga zjarri i Xhehenemit.
Sadakaja e shuan hidhërimin e Zotit tonë dhe nxehtësinë e varrit.
Sadakaja është gjëja më e mirë dhe më e dobishme që mund t’u dhurohet të vdekurve tanë.
Sadakaja është pastrim i shpirtit.
Sadakaja është në Ditën e Gjykimit shkas i lumturisë dhe kënaqësisë në dynja dhe dritë në fytyrën e atij që e jep.
Sadakaja është shkas i faljes së mëkateve.

Sadakaja është shkas i lutjes së melekëve për atë që jep sadakanë.
Sadakaja është shenjë e zemërgjerësisë, fisnikërisë dhe bujarisë. Sadakaja është shkas i pranimit të lutjes dhe mënjanimit të fatkeqësisë.
Sadakaja është ilaç dhe shërim.
Shpërblimi dhe sevabi i sadakasë janë të garantuar qoftë kur ka të bëjë edhe me kafshët.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0