Pyetje:Si ta edukoj fëmijën tim?

Homepyetje

Pyetje:Si ta edukoj fëmijën tim?

Autor. Hoxha i njohur, dr. Nasir ibn Sulejman El Umeri është pyetur se si mund t'i edukojmë në mënyrë të duhur fëmijët tanë në kohën e inte

NAMAZI I SABAHUT DITËN E XHUMA!
Si të veprojë një i martuar nëse ka rënë në zina?
Pyetje: kam bërë zina, tash nuk di si t’ia bëj, nuk di nga t’ia mbaj…?

Autor.

Hoxha i njohur, dr. Nasir ibn Sulejman El Umeri është pyetur se si mund t’i edukojmë në mënyrë të duhur fëmijët tanë në kohën e internetit, ku mundësia për të bërë harame të ndryshme është shumë e madhe. Pra, si të arrihet ky qëllim fisnik, në mënyrë që fëmijët tanë të bëhen të devotshëm, të virtytshëm, përmirësues dhe sakrifikues në rrugën e Allahut?

Hoxha është përgjigjur:

Lavdet janë për Allahun, Zotin e botëve. Paqja dhe përshëndetjet qofshin mbi të Dërguarin tonë, Muhamedin (sal-lallahu alejhi ue selem!) familjen dhe mbi të gjithë shokët e tij…

Më pas:

Allahun e Madhërishëm e lus që t’i bekojë fëmijët tanë dhe t’i bëjë prehje për sytë tanë, nga devotshmëria e tyre. Ndër gjërat më të rëndësishme që ndihmojnë në edukimin e mirëfilltë të fëmijëve janë këto:

Duaja dhe istigfari i shumtë (kërkimi i faljes nga Allahu), siç përmendet në Kuran: “Edhe ata që thonë: “O Zoti ynë, dhurona nga ngratë tona dhe trashëgimtarët tanë, ç’është prehje për sytë tanë dhe bëna shembull për të mirët!”” [Kurani: 25:74]
Për fund, lus Allahun të na japë sukses dhe të na i përmirësojë shtëpitë dhe familjet tona!

Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të Dërguarin tonë, Muhamedin (alejhis salatu ues selam), mbi familjen dhe shokët e tij!

Përktheu:

Bekim Kokollari

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0