Pyetje:Kam një Mus’haf (Kuran) me fletë të grisura, si të veproj me të?

Homepyetje

Pyetje:Kam një Mus’haf (Kuran) me fletë të grisura, si të veproj me të?

Pyetja e gjashtë nga fetvatë me nr (968): Pyetje: Kam një Mus’haf (Kuran) me fletë të grisura, si të veproj me të? A më lejohet ta gropos n

Pyetje:A lejohet nxitimi për ta arritur rekatin në namaz me xhemat ?
Pyetje:Çfarë duaje duhet të thuhet kur fëmija qanë?
Pyetje:A lejohet të rregullojmë video të grave për humbje peshe duke mësuar lëvizje për kërcim?

Pyetja e gjashtë nga fetvatë me nr (968):

Pyetje: Kam një Mus’haf (Kuran) me fletë të grisura, si të veproj me të? A më lejohet ta gropos në tokë?

Përgjigje: Lejohet ta groposësh në tokën e ndonjë xhamie prej xhamiave, gjithashtu të lejohet ta djegësh, duke marrë si argument veprimin e Othmanit (Zoti qoftë i kënaqur me të!).

Allahu na dhëntë sukses dhe paqja dhe bekimi i Allahu qoftë mbi profetin tonë Muhamedin!

[Komisioni i përhershëm për kërkime akademike dhe fetva].

Abdul Aziz bin Abdullah bin baz
Abdulla bin Gudejan

Dhe Abdu Err-rrezak Afifi.
Ibrahim bin Muhamed Al Esh-shejh

Përktheu: Muhamed Estrefi

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0