Pyetje:Kam një Mus’haf (Kuran) me fletë të grisura, si të veproj me të?

Homepyetje

Pyetje:Kam një Mus’haf (Kuran) me fletë të grisura, si të veproj me të?

Pyetja e gjashtë nga fetvatë me nr (968): Pyetje: Kam një Mus’haf (Kuran) me fletë të grisura, si të veproj me të? A më lejohet ta gropos n

A lejohet namazi në mes të shtyllave?
A lejohet boksi në Islam?
Pyetje:Çfarë ndodhë kur ti bën dua për një përson tjetër?

Pyetja e gjashtë nga fetvatë me nr (968):

Pyetje: Kam një Mus’haf (Kuran) me fletë të grisura, si të veproj me të? A më lejohet ta gropos në tokë?

Përgjigje: Lejohet ta groposësh në tokën e ndonjë xhamie prej xhamiave, gjithashtu të lejohet ta djegësh, duke marrë si argument veprimin e Othmanit (Zoti qoftë i kënaqur me të!).

Allahu na dhëntë sukses dhe paqja dhe bekimi i Allahu qoftë mbi profetin tonë Muhamedin!

[Komisioni i përhershëm për kërkime akademike dhe fetva].

Abdul Aziz bin Abdullah bin baz
Abdulla bin Gudejan

Dhe Abdu Err-rrezak Afifi.
Ibrahim bin Muhamed Al Esh-shejh

Përktheu: Muhamed Estrefi

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0