Pyetje:Çka nëse e thejmë betimin për mos thyerje të betimit?

Homepyetje

Pyetje:Çka nëse e thejmë betimin për mos thyerje të betimit?

Pyetja: Nëse dikush betohet kështu: “Pasha Allahun që tani e tutje nuk do t’i dërgoj mesazhe Andit nëpërmjet WhatsApp” “Pasha Allahun, nëse

Pyetje:Ai që ka borxhe, a duhet ta kryejë haxhin?
A është puna në karburant justifikim për lënien e xhumasë?
Kush ua vuri emrat sureve (kaptinave) të Kuranit?

Pyetja:

Nëse dikush betohet kështu: “Pasha Allahun që tani e tutje nuk do t’i dërgoj mesazhe Andit nëpërmjet WhatsApp” “Pasha Allahun, nëse dërgoj mesazh me WhatsApp, betimi im nuk mund të anulohet” atëherë betohet përsëri me pothuajse të njëjtat fjalë “Pasha Allahun, nëse dërgoj mesazh përmes WhatsApp, betimi im nuk mund të falet” atëherë sa kefaret (lexo: shpagim) duhet të paguaj për të shlyer këtë betim nëse dua ta anuloj?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Nëse dikush betohet se nuk do të bëjë diçka ose se do ta bëjë atë, dhe betohet se nuk do ta thyejë betimin ose se nuk do të bëjë shlyerje ose nuk do t’i falet betimi, atëherë ai e thyen betimin, atëherë ai duhet të ofrojë dy shlyerje.

Khurashi thotë: Nëse dikush betohet se nuk do të bëjë një gjë ose se do ta bëjë atë, atëherë ai betohet se nuk do ta thyejë këtë betim, atëherë ai e thye atë, në atë rast ai duhet të ofrojë shlyerje dy herë, një herë për thyerjen e betimit dhe pastaj për betim se nuk do ta thyente betimin, por pastaj e theu betimin.

Ed-Derdir ka thënë: Ose ai u betua se nuk do ta bënte këtë dhe atë, dhe ai u betua se nuk do ta thyente betimin e tij, pastaj e theu atë, sikur të ishte ai tha: Pasha Allahun, nuk do t’i flas Zejdit dhe pasha Allahun, nuk do ta thyej betimin, pastaj ai i foli atij. Në atë rast ai duhet të ofrojë dy shlyerje, një për thyerjen e betimit fillestar dhe një për thyerjen e betimit tjetër. [2]

Duhet të kuptoni se sipas pikëpamjes së Hanbelive, ai që betohet – edhe nëse ka të bëjë me shumë gjëra të ndryshme – atëherë e thyen atë betim para se të bëjë shlyerjen për ndonjërën nga ato gjëra, duhet të bëjë një shlyerje. [3]

Pra, sipas pikëpamjes së Hanbelive, ju duhet të ofroni vetëm një shlyerje, por për të qenë në anën e sigurt mund të ofroni dy shlyerje, duke ndjekur pikëpamjen e shumicës, përveç nëse kjo është shumë e vështirë për ju.

Duhet të kuptoni se është e papëlqyeshme (mekruh) betimi i shpeshtë, sepse Allahu i Lartësuar thotë (interpretim i kuptimit):

“Dhe mos iu bind çdo betimi të pavlerë.” (Kalem: 4)

Kjo kritikë ndaj tij tregon se veprimi i tij është i papëlqyer, siç ka thënë Ibn Kudame. [4]

Allahu e di më së miri.

Burimi: islamqa.com…

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0