Pyetje:A pranohet namazi ku ke papasterti ne rrobe?

Homepyetje

Pyetje:A pranohet namazi ku ke papasterti ne rrobe?

Autor. Shejh AbdulAziz ibën Baz (Allahu e mëshiroftë!): Kush falet duke pasur në trupin e tij ose në rroben e tij papastërti dhe nuk e mëso

A duhet të thërras ezanin kur falem në shtëpi?
A mund të më tregoni disa emra për vajza?
Pyetje:Si ishte jeta në Arabi para Islamit?

Autor.

Shejh AbdulAziz ibën Baz (Allahu e mëshiroftë!): Kush falet duke pasur në trupin e tij ose në rroben e tij papastërti dhe nuk e mëson (kupton) këtë vetëm se pas mbarimit të namazit, namazi i tij është i saktë sipas fjalës më të saktë të dijetarëve.

Po ashtu nëse ai e ka ditur më parë (para fillimit të namazit) e më pas e ka harruar në kohën e (fillimit të) namazit dhe nuk kujtohet për këtë vetëm se pas namazit, namazi i tij është i saktë. Bazuar në fjalën e Allahut të Lartësuar:

“O Zoti ynë, mos na merr në përgjegjësi (mos na dëno) nëse harrojmë apo gabojmë.” Bekare, 286.

Allahu tha: “E bëra.”

Siç saktësohet kjo në hadithin që transmetohet nga i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem.

Mexhmu fetaua ue mekalat vëll. 10

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0