Pyetje:A lejohet të rregullojmë video të grave për humbje peshe duke mësuar lëvizje për kërcim?

Homepyetje

Pyetje:A lejohet të rregullojmë video të grave për humbje peshe duke mësuar lëvizje për kërcim?

Pyetja: A lejohet të rregullojmë video të grave për humbje peshe duke mësuar lëvizje për kërcim? *** Përgjigjja: Falënderimi i tak

Pse nuk na i ka treguar Profeti kohën e sakte kur do të ndodhë Kijameti? A e dinte ai?
A shpërblehet ai që e lexon Kuranin edhe nëse nuk e kupton atë?
Pyetje:A e thërrasin ezanin dhe ikametin gratë?

Pyetja:

A lejohet të rregullojmë video të grave për humbje peshe duke mësuar lëvizje për kërcim?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Nuk lejohet të bëhen video të grave që përfshijnë vallëzim, qofshin ato lindore apo perëndimore, edhe nëse qëllimi është përdorimi i saj për të humbur peshë, sepse këto video pashmangshmërisht do të bien në duart e burrave, qoftë përmes grave të tyre, si p.sh. gra, vajza e kështu me radhë, ose nëpërmjet tyre duke parë vetë videot. Është padyshim haram për një mashkull të shikojë këtë material. Në fushën e fikhut, vëmendje i kushtohet pasojave dhe ata nuk e kufizojnë shqyrtimin e çështjeve në atë se si janë gjërat fillimisht, apo pranojnë çfarëdo pretendimi që bëhet. Për më tepër, rezervat në lidhje me këto video nuk kufizohen vetëm në mundësinë që burrat t’i shikojnë ato. Përkundrazi, ato mund të merren si material për t’u mësuar të tjerëve kërcimin e barkut, veçanërisht për njerëzit e Evropës dhe Amerikës.

Ibn Farhuni ka thënë: Ajo që mendohet se ka më shumë gjasa të ndodhë, mund të trajtohet sikur do të ndodhë patjetër. [1]

El-Izz ibn Abd es-Selaam ka thënë: Ligji islam merr masa paraprake kundër asaj që zakonisht ndodh shumë, ashtu siç merr masa paraprake ndaj asaj që ndodh patjetër. [2]

Esh-Shaatibi ka thënë: Dëshmitë sheriatike dhe ekzaminimi i teksteve fetare tregojnë se pasojat merren parasysh gjatë nxjerrjes së vendimeve islame. [3]

Nëse këto video përfshijnë edhe muzikë, ato janë më prerazi të ndaluara, sepse dihet se është e ndaluar përdorimi dhe dëgjimi i instrumenteve muzikore.

Bazuar në këtë, nuk lejohet që ju të punoni në programimin e këtij aplikacioni, e lëre më të jeni partner në të, për shkak të asaj që përfshin të bësh gjëra që janë të ndaluara dhe të ndihmosh të tjerët t’i bëjnë ato. Allahu i Lartësuar thotë:

“Dhe bashkëpunoni në drejtësi dhe devotshmëri, por mos bashkëpunoni në mëkat dhe shkelje. Dhe kini frikë Allahun; Vërtet, Allahu është ndëshkues i ashpër.” (Maide: 2)

Profeti ﷺ ka thënë: “Kush i thërret njerëzit në udhëzim, do të ketë një shpërblim si ai i atyre që e pasojnë atë, pa u ulur aspak nga shpërblimi i tyre. Dhe kushdo që i thërret njerëzit në humbje, do të ketë një barrë mëkati si ajo e atyre që e pasojnë atë, pa u zvogëluar aspak nga barra e tyre e mëkatit.” [4]

Kush heq dorë nga diçka për hir të Allahut, Allahu do ta kompensojë atë me diçka më të mirë se ajo.

Allahu e di më së miri.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0