Pyetje:A lejohet të merret dëmshpërblim nga një i krishterë për lëndim trupor?

HomeUncategorized

Pyetje:A lejohet të merret dëmshpërblim nga një i krishterë për lëndim trupor?

Pyetja: A lejohet të merret dëmshpërblim nga një i krishterë për lëndim trupor -më saktë ma lëndoi gishtin e dorës gjatë marjes së masave -

Shenjat e mëdha të Kiametit [HUTBE]!
Pyetje:Kur rekomandohet të ripërtrihet abdesi?
A bën t’ia them vetvetes lutjet që janë për mbrojtje nga mësyshi?

Pyetja:

A lejohet të merret dëmshpërblim nga një i krishterë për lëndim trupor -më saktë ma lëndoi gishtin e dorës gjatë marjes së masave -arrestim ai bënte pengim të personit zyrtarë pasi që kam vendim të plotëfuqishëm gjyqësor se personi është fajtor dhe ligjërisht më takon dëmshpërblim. Si është e drejta sipas sheriatit?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon vetëm Allahut, përshëndetjet, lëvdatat të Dërguarit të Tij.

Çdo lloj dëmi që mund t’i shkaktohet dikujt tjetër; qoftë në pasuri, në nder apo në trup, është i ndalur. Rrjedhimisht, dëmi i shkaktuar duhet kompensuar, dhe për këtë ka ajete dhe hadithe të shumta, ndër to, thotë Allahu i Lartësuar:

“Nëse ndëshkoni (ata që ju kanë bërë dëm), atëherë ndëshkoni po aq sa ju jeni ndëshkuar (dëmtuar prej tyre)”. (Nahl, 126)

I Dërguari ﷺ, thotë: “Shpagimi për atë që e rrah robin e vet, është lirimi i tij (nga skllevëria).”

Si rrjedhojë, shpagimin për lëndimin që iu është shkaktuar pyetësit, lejohet marrja e tij, nëse është në proporcion me lëndimin, çka, nëse kompensimi është më i lartë sesa lëndimi real,atëherë nuk lejohet marrja e asaj pjese nga kompenzimi që është më i lartë sesa vlerësimi real i lëndimit. Kjo rregull vlen për të gjithë ata që lendohen, pavarësisht çfarë besimi i përket shkaktuesi i lëndimit apo i lënduari.

Allahu e di më së miri!

Hoxhë dr. Rasim Haxha

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0