Pyetje:A lejohet të flesh pa u pastruar pas kontaktit me bashkëshortin?

Homepyetje

Pyetje:A lejohet të flesh pa u pastruar pas kontaktit me bashkëshortin?

Autor. Nga Abdullah bin Umer transmetohet se Umer bin el-Khatabi radijAllahu anhu tha: O i Derguari i Allahut! A (mund) te fleje ndonjeri n

Si të veprojë një i martuar nëse ka rënë në zina?
Pyetje:A lejohet ta therrim kurbanin për njeriun e vdekur?
Pyetje:A lejohet të vihet hallka (stolia) e dorës që quhet Pandora?

Autor.

Nga Abdullah bin Umer transmetohet se Umer bin el-Khatabi radijAllahu anhu tha: O i Derguari i Allahut! A (mund) te fleje ndonjeri nga ne duke qene xhunnub?

Tha: “Po, nese ndonjeri nga ju merr abdes, atehere le te fleje duke qene i pa pastër pas kontaktit me bashkëshortin/ten (xhunnub).”
Nxjerrja e hadithit:

Buhariu (287) dhe Muslimi (306)

Tema e hadithit:

Sqarimi gjykimit i fjetjes se njeriut xhunnub

Dobite e hadithit:

1. Kujdesi sahabeve per te pyetur ne lidhje me gjerat e nevojshme.

2. Lejimi i fjetjes gjume te personit xhunnub nese merr abdes.

3. Me e plota eshte qe ai mos te fleje derisa te marr gusul (lahet ne tëresi).

Shejh Iben Uthejmini (Allahu e meshirofte!)

Sherh Umdetil Ahkam
Perkhteu: Unejs Sheme

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1