Pyetje:A lejohet ta shkruajmë emrin e Allahut në ëmbëlsira dhe çokollatë?

Homepyetje

Pyetje:A lejohet ta shkruajmë emrin e Allahut në ëmbëlsira dhe çokollatë?

Pyetja: A lejohet ta shkruajmë emrin e Allahut në ëmbëlsira dhe çokollatë? *** Përgjigjja: Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet

Pyetje:A duhet të shqipohet nijeti (qëllimi, vendosja) me gojë?
Kam epilepsi, a jam i detyruar të njoftojë të fejuarën për këtë?
Pyetja: A lejohet ti bëhet rukje qafirit (jobesimtarit), si dhe a bie kjo në kundërshtim me fjalën e Allahut,- xhele veala!,- ku thotë: “Dhe kemi zbritur prej Kuranit çfarë është shërim dhe mëshirë për besimtarët.”?!

Pyetja:

A lejohet ta shkruajmë emrin e Allahut në ëmbëlsira dhe çokollatë?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të Dërguarin e Tij, ﷺ.

Kjo pyetje i është bërë shejh Abd er-Rahman el-Berraak dhe ai tha:

Shkrimi i emrit të Allahut në ushqim është një lloj mosrespektimi, sepse bëhet me ekstravagancë dhe për argëtim, dhe kjo është në kundërshtim me respektin që i takon emrit të Allahut xh.sh. Në mënyrë të ngjashme, prerja e tij për t’u ngrënë është gjithashtu një lloj mosrespektimi.

Allahu e di më së miri.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0