Pyetje:A është zëri i femrës avret?

Homepyetje

Pyetje:A është zëri i femrës avret?

Pyetje: A është zëri i femrës avret? *** Përgjigje: Zëri i femrës nuk është avret. Gratë vinin tek Pejgamberi ﷺ për ta pyetur për

Si i trajtonte profeti Muhammed ﷺ sëmundjet e zemrës?
Pyetje:Si do të jetë në Momentet e para në Xhennet?
Nikabi a është obligim apo është sunet?!

Pyetje:

A është zëri i femrës avret?

***

Përgjigje:

Zëri i femrës nuk është avret.
Gratë vinin tek Pejgamberi ﷺ për ta pyetur për problemet e tyre apo për gjërat që i preokuponin ato.

“Erdhi një grua dhe iu drejtua Pejgamberit ﷺ duke i thënë: O i dërguari i Allahut, a e ka obligim guslin gruaja nëse bëhet e papastër? Pejgamberi ﷺ i tha: Po, nëse ajo sheh lagështi (spermë) tek rrobet e saja.” (Buhariu: 282, Muslimi: 313).

“Gruaja tjetër i tha: O i dërguar i Allahut mua më zgjasin shumë të përmuajshmet (mujoret, hajzi). Pejgamberi ﷺ ia ktheu: “Hajzi zgjatë gjashtë ose shtatë ditë.”
(Ebu Davudi: 287, Tirmidhiu: 128, Ibn Maxhe: 627).

“Gruaja tjetër i tha: O i dërguari i Allahut, ti na urdhërove sot me dhënë lëmoshë (sadaka), kurse burri im Ibn Mes’udi dhe djemtë e mi po thojnë se na jemi mëse (më meritorë) të nevojshëm për sadakanë tënde. Pejgamberi ﷺ ia ktheu: “Ata e kanë thënë të vërtetën, ata janë më parësorë (meritorë) për sadakanë tënde (sesa të tjerët).”
(Buhariu: 1426).

Zëri i femrës nuk është avret, përpos medh’hebit hanbeli dhe disa të tjerëve thojnë se me kjo mesele ka kushte:
1. Nëse mashkulli kënaqet, ledhatohet (i rritet epshi) me zërin e femrës atëherë në këtë rast bën haram(mëkat).
Pra, e ndaluar është të ndiej kënaqësi me zërin e femrave të huaja (që nuk i ka mahrem).
2. Ndërsa, nëse nuk ndjen kënaqësi dhe nuk i ngritet epshi atëherë në këtë rast nuk llogaritet avret zëri i femrës.
Sepse, gratë e sahabëve vinin tek Pejgamberi ﷺ dhe e pyesnin atë.
Njashtu, edhe në kohën e sotit vinë gratë tek shtëpitë e ulemave për t’i pyetur ata në lidhje me problemet që i preokupojnë ato.
Mirëpo, nëse ndien epsh përmes zërit të femrës, në këtë rast ndalohet dëgjimi i saj, të folurit, dhe nëse flet dhe dëgjon ka hyrë në haram në këtë rast.

Shejh Abdullah el Humejdi, rahimehullah.

Nga arabishtja: Suad Shabani

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0