Pyetje:A e thërrasin ezanin dhe ikametin gratë?

Homepyetje

Pyetje:A e thërrasin ezanin dhe ikametin gratë?

Autor. A e thërrasin ezanin dhe ikametin gratë?Përcillet se “Aisha – Allahu qoftë i kenaqur prej saj – e thërriste ezanin dhe ikametin” (tr

Pyetje:Çka do të thotë ibadet (adhurim)?
Pyetje:A duhet ta puthësh Kuranin?
Si te zgjidhesh cdo problem dhe te gjesh rrugedalje?

Autor.

A e thërrasin ezanin dhe ikametin gratë?Përcillet se “Aisha – Allahu qoftë i kenaqur prej saj – e thërriste ezanin dhe ikametin” (transm. Bejhekiu ne “Essunenul kubra” dhe të tjerë. Dhe hadithi është ‘hasen li ghajrih’.Shiko “Temamul minneh” të imam Albanit rahimehullah.)Dhe kur është pyetur Ibn Umeri:

“A duhet (a bën) ta thërrasin ezanin gratë? – ai është nxehur dhe ka thënë: Unë të ndaloj dikë nga përmendja e Allahut?!”(Transm. Ibn ebi Shejbeh në “Musannef” 1/223 me zinxhir të mirë, nga “Temamul minneh” fq. 153.Nga Enciklopedia e thjeshtuar e fikhut “الموسوعة الفقهية الميسرة” 1/394Perktheu Emin Bilali

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0