Pyetje:A duhet të shqipohet nijeti (qëllimi, vendosja) me gojë?

Homepyetje

Pyetje:A duhet të shqipohet nijeti (qëllimi, vendosja) me gojë?

Sqarime rreth nijetit për vepra Pyetja: Si është dispozita e shqiptimit të nijetit (qëllimi, vendosjes) me gojë? *** Përgjigjja:

Pyetje:Ku është vendi i të çmendurve në botën tjetër?
A është Froni i Allahut mbi ujë?
Si mund të arrish gradën e engjëjve?

Sqarime rreth nijetit për vepra

Pyetja:

Si është dispozita e shqiptimit të nijetit (qëllimi, vendosjes) me gojë?

***

Përgjigjja:

I Dërguari i Allahut ﷺ, ka thënë: “Veprat janë sipas nijetit, dhe secilit i takon ajo që ka vendosur.” [1]
Vendi i nijetit është zemra dhe nuk ka nevojë për shqiptim, kur të ngrihesh për të marrë abdes, kjo është nijet dhe nuk ka mundësi që një njeri me mend i padhunuar që të bëjë ndonjë vepër e të mos ketë ndonjë nijet. Për këtë pra, disa dijetarë kanë thënë: “Sikur të na kishte detyruar Allahu me ndonjë vepër që duhet të bëhet pa nijet, kjo do të ishte ngarkim sa nuk mundemi.”

Po ashtu nuk ka ndonjë transmetim nga Pejgamberi ﷺ, apo nga shokët e tij se ata e kanë shqiptuar nijetin. Ata që e shqiptojnë nijetin, ose e bëjnë nga padituria ose duke pasur ndonjë dijetar që u ka thënë ashtu, të cilët kanë thënë se duhet të shqiptohet nijeti, ashtu që të vijë në pëlqim zemra me gjuhën.

Ne u themi se ky mendim nuk është i vërtetë, e sikur të ishte gjë e ligjëshme (e pranuar me sheriat), do t’i sqaronte Pejgamberi ﷺ, ummetit të tij, me fjalë apo me veprën e tij.

Allahu na dhashtë suksese.

Shejh Ibn Uthejmin, “Kushtet e fesë” fq. 275

——————————————

[1] Buhariu (1); Muslimi (1907).

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0