Pyetje:A duhet të bëjë më shumë tavaf apo më shumë namaz në Qabe?!

HomeUncategorized

Pyetje:A duhet të bëjë më shumë tavaf apo më shumë namaz në Qabe?!

Pyetja:. A është më mirë për atë që është në Mekë të falë më shumë namaz në Qabe apo të bëj më shumë tavaf rreth saj? *** Përgjigjja:

Vdes 5 vjeçari që kishte rënë në gropën 32 metra tash e 4 ditë
Pyetje:Si të veprojmë që Islami të zërë vend në zemrat e njerëzve?
Pyetje:Kur rekomandohet të ripërtrihet abdesi?

Pyetja:.

A është më mirë për atë që është në Mekë të falë më shumë namaz në Qabe apo të bëj më shumë tavaf rreth saj?

***

Përgjigjja:

Falënderimi i takon Allahut.

Falja e namazit në Qabes dhe tavafi rreth saj janë të dyja vepra që sjellin virtyt të madh. Xhabiri ka thënë: “I Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë: “Një namaz i falur në Mesxhidul Haraam është më i mirë se njëqind mijë namaze që ofrohen diku tjetër.” [1]

Abdullah ibn Omeri ka thënë: “E kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut ﷺ duke thënë: “Kush e bën tavaf këtë shtëpi shtatë herë, duke i plotësuar të gjitha kushtet e tavafit, është sikur liroi një skllav. Ai nuk e lëshon njërën këmbë dhe nuk e ngre tjetrën, por Allahu do t’ia fshijë një të keqe dhe do t’ia shënojë një të mirë.” [2]

Sa i përket faktit nëse namazi është më i mirë se tavafi apo tavafi është më i mirë se namazi, kjo është një çështje e cila është objekt i diskutimit të mëtejshëm. Një numër dijetarësh thanë se është më mirë që i huaji të bëjë shumë tavaf, sepse namazi mund të bëhet kudo, jo vetëm në Qabe, por tavafi mund të bëhet vetëm në Mekë dhe ai nuk jeton në Mekë, përkundrazi ai do të largohet prej saj. Pra, është më e përshtatshme që ai të shfrytëzojë sa më shumë mundësinë për të bërë tavaf.

Por për ata që banojnë në Mekë, namazi është më i rëndësishëm sepse namazi është më i mirë se tavafi, kështu që nëse ata falin më shumë namaz, është më mirë.

Shejh Ibn Bazi, “Mexhmu Fetaua El-Shejh Ibn Baz”, 16/367

Burimi: islamqa.com

————————————————

[1] Ahmedi (14284) dhe Ibn Maxhe (1406)

[2] Tirmidhiu (959)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0