Pyetje:A duhet ta shkurtoj namazin udhëtari që falet pas një imami vendas?

Homepyetje

Pyetje:A duhet ta shkurtoj namazin udhëtari që falet pas një imami vendas?

Pyetja: A i lejohet një udhëtari që falet pas një imami që e fal namazin të plotë, që të shkurtojë namazin, dmth, të falë dy rekate me imam

A shpërblehet ai që e lexon Kuranin edhe nëse nuk e kupton atë?
A është e obligueshme larja pas marrëdhënieve intime…?! Ja çfarë tha Ajshja (r.a)
Jam një nuse, vjehrra më thotë sesa herë të duhet të shkosh për të bërë dush duhet të na tregosh!

Pyetja:

A i lejohet një udhëtari që falet pas një imami që e fal namazin të plotë, që të shkurtojë namazin, dmth, të falë dy rekate me imamin, atëherë kur imami ngrihet (për rekatin e tretë) ky (udhëtari) të thotë selam dhe largohet?

***

Përgjigja:

Kur udhëtari falet pas një joudhëtari, ai duhet ta falë namazin të plotë, pavarësisht nëse e arrin të gjithë namazin ose vetëm një rekat, ose më pak. El-Athram tha: ‘E pyeta Ebu Abd-Allah (d.m.th., Imam Ahmedin) për udhëtarin: a duhet të bashkohet ai në teshehudin e banorëve?’ Ai tha: “Ai duhet të falë katër rekate.” [1]

Argument për këtë janë:

Fjalët e Pejgamberit ﷺ: “Imami është caktuar për t’u pasuar, prandaj mos veproni ndryshe nga ai.” [2]
Transmetohet nga Ahmedi nga Ibn Abbasi se i ishte thënë: “Pse udhëtari fal dy rekate kur është vetëm dhe katër kur ndjek një imam që është banor (jo udhëtar)?” Ai tha: “Ky është Suneti” – që do të thotë se është suneti i të Dërguarit të Allahut ﷺ. []
Kjo është ajo që bëri ‘Abd-Allah ibn ‘Umeri . Nafiu ka thënë: Kur Ibn Umeri falej me imamin, falte katër rekate dhe kur falej vetë, falte dy. [4]
Dhe Shejh Ibn Uthejmini ka thënë:

“Nëse udhëtari falet me një imam, atëherë ai duhet ta falë namazin të plotë, për shkak të kuptimit të përgjithshëm të fjalës së Pejgamberit ﷺ: “Imami është caktuar për t’u pasuar”. Dhe për shkak se sahabët faleshin pas kalifit ‘Uthman ibn ‘Affan gjatë haxhit në Mina, dhe ai i udhëhiqte ata në faljen e katër rekateve, kështu që ata falnin katër rekate me të.

Ngjashëm, nëse udhëtari i bashkohet namazit kur imami i fal dy rekatet e fundit, pasi imami thotë selam, ai duhet të ngrihet në këmbë dhe ta plotësojë namazin e tij, duke e bërë atë katër rekate, për shkak të kuptimit të përgjithshëm të fjalëve të Pejgamberit ﷺ: “Çfarëdo që të arrini, faluni, çfarëdo që ju ikën, plotësoni atë”. [5] Në këtë rast, namazi i personit është i lidhur me imamin, kështu që ai duhet ta ndjekë imamin edhe në lidhje me atë që ka humbur nga namazi.

Nëse një person në të kaluarën falte dy rekate pas një imami që nuk udhëtonte, atëherë ai duhet t’i përsërisë namazet prej katër rekatesh në të cilat e ka bërë këtë. Ai nuk duhet t’i vepruara kështu dhe t’i përsërisë ato.

Lika’ el-Baab el-Maftuh, fq. 40-41.

Marr nga: islamqa.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0