Pyetje:A dëshiron të arrish të mira sa kodrat?

Homepyetje

Pyetje:A dëshiron të arrish të mira sa kodrat?

Autor. A dëshiron të arrish të mira sa kodrat?I Dërguari, sal-lAllahu alejhi ue selem, thotë: “Kush fal namazin e xhenazes dhe nuk merr pje

Pyetje:Kur ndjen dhimbje në trup si duhet te veprosh?
Pyetje: kam bërë zina, tash nuk di si t’ia bëj, nuk di nga t’ia mbaj…?
Pyetje:A të shkoj në xhami kur jam me grip?

Autor.

A dëshiron të arrish të mira sa kodrat?I Dërguari, sal-lAllahu alejhi ue selem, thotë: “Kush fal namazin e xhenazes dhe nuk merr pjesë në përcjelljen e saj deri tek varrezat, do të shpërblehet me një kirat; e nëse e përcjell derisa të va’rroset, ai do të shpërblehet me dy kiratë.” Sahabët thanë: Ç`është kirati? Ai tha: “Sa dy kodra të mëdha.” (Shënon Buhariu)

Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) transmeton se Pejgamberi ﷺ ka thënë: “Ai që e përcjell xhenazen e një muslimani, duke besuar dhe llogaritur shpërblimin e Allahut, si dhe qëndron aty derisa t’i falet namazi i xhenazes e të përfundojë va’rrimi, kthehet me shpërblim sa të dy kiratëve, ku një prej tyre është sa madhësia e Uhudit. Ndërkaq, ai që fal namazin e xhenazes dhe kthehet para se të përfundojë varrimi, kthehet me shpërblimin e vetëm një kirati.”Buhariu, nr. 47

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0