Profeti alejhi selem ka thënë:“Kur ndonjëri prej jush martohet le të lutet për bekim duke thënë:

HomeArtikuj

Profeti alejhi selem ka thënë:“Kur ndonjëri prej jush martohet le të lutet për bekim duke thënë:

Autor. Vendosja e dorës në kokën e bashkëshortes dhe leximi i duasë– Burri duhet ta vendosë dorën e tij në ballin e bashkëshortes kur hynë

Shtatë mrekulli në lidhje me Nënën.
Qeveria i ngrit pensionet në 100 euro për këto kategori?!
Allahu nuk ua humb shpërblimin atyre që bëjnë mirë

Autor.

Vendosja e dorës në kokën e bashkëshortes dhe leximi i duasë– Burri duhet ta vendosë dorën e tij në ballin e bashkëshortes kur hynë te ajo ose para se të hyjë, të përmend emrin e Allahut, të lutët për bereqet dhe për bekim dhe ta thotë atë që transmetohet në fjalët e të Dërguarit të Allahut salallahu alejhi ue selem se kishte thënë:“Kur ndonjëri prej jush martohet ose b’l’e’n ndonjë shërbëtore, le t’ia vendosë dorën ne ballë, le ta përmend emrin e Allahut, le të lutet për bekim duke thënë:

“Zoti im, të lutem Ty që prej saj të kam vetëm të mira me të mirën të cilën Ti e ke krijuar, ndërsa kërkoj mbrojtje prej të keqes së saj dhe të keqen e asaj me të cilën Ti e ke krijuar.”Pra, të keqen me të cilën ti e ke krijuar dhe e cila është mbjellë te ajo.)

(Hadithin e përmend Buhariu në Efalul-ibad në f. 88, Ebu Davudi I/336, Ibën Maxhe I/592, Hakimi II/185, Bejhekiu VII/148.)Pjesë nga libri: “Kënaqësia bashkëshortore” Autor: Shejh Albani, Allahu e mëshiroftë

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0