Prej besimit është edhe të duash për vëllanë tënd (të fesë, musliman) atë që dëshiron për vetveten!

HomeArtikuj

Prej besimit është edhe të duash për vëllanë tënd (të fesë, musliman) atë që dëshiron për vetveten!

Hadithe: Prej besimit është edhe të duash për vëllanë tënd (të fesë, musliman) atë që dëshiron për vetveten Enesi r.a. tregon se Pejgamberi (a.s.) ka thënë: “Asnjëri prej jush nuk do të ketë besim (të plotë) derisa të dojë për vëllanë e tij (të fesë, muslimanin) atë që dëshiron për veten e tij.” (Buhariu)

HUTBE] – Babai i tyre kishte qenë njeri i mir.
Ky fakt lishte prezentuar 14 shekuj më parë në Kur’an shkencëtarët zbuIojnë nga vjen Ari!!
Fjale profetike qe duhet ti mbash gjithmon ne zemren tende!

Hadithe:

Prej besimit është edhe të duash për vëllanë tënd (të fesë, musliman) atë që dëshiron për vetveten

Enesi r.a. tregon se Pejgamberi (a.s.) ka thënë: “Asnjëri prej jush nuk do të ketë besim (të plotë) derisa të dojë për vëllanë e tij (të fesë, muslimanin) atë që dëshiron për veten e tij.” (Buhariu)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1