Për t’ia tërhequr vërejtjen atij që është i gjallë!

HomeArtikuj

Për t’ia tërhequr vërejtjen atij që është i gjallë!

” Ti mbështetju Atij të përjetshmit që nuk vdes kurrë, madhëroje me lavdërimin që i takon Atij…” (El-Furkan, 58) Madhërimi (tesbih) është m

Jepja besën Allahut se do ta falësh rregullisht namazin!
Shtatë fakte rreth Burj Khalifa, ndërtesës më të lartë në botë!
Si do jenë peshoret e Ditës se Gjykimit?

” Ti mbështetju Atij të përjetshmit që nuk vdes kurrë, madhëroje me lavdërimin që i takon Atij…” (El-Furkan, 58)

Madhërimi (tesbih) është mohimi i çdo të mete dhe vërtetimi i përsosmërisë së Allahut xh.sh. ndërsa falënderimi (tehmid) është ti atribuosh Allahut çdo cilësi lavdërimi dhe përsosmërie.

________________________

“Për t’ia tërhequr vërejtjen atij që është i gjallë…”(Ja-sin, 70)

Pa Kuranin jemi sikur të vdekurit. Kurani është shpallur të paralajmërojë dhe ta mësojë atë që është i gjallë – i cili është i aftë të kuptojë dhe të mendojë.

Mesazhe kuranore

A. D. Islampress

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0