Numërimi i tesbihëve me gishta, guralecë e të ngjashme, a lejohet?

Homepyetje

Numërimi i tesbihëve me gishta, guralecë e të ngjashme, a lejohet?

Autor. Numërimi i tes’bihut me gishta, është Sunnet, ashtu siç Pejgamberi salallahu alejhi ue selem u tha grave: “Madhërone Allahun, dhe nu

Pyetje:Një shok i imi vjedh ushqim në market, a më lejohet të haj nga ky ushqim?
Pyetje:Si duhet të japim këshillë?
Pyetje:Çka do të thotë ibadet (adhurim)?

Autor.

Numërimi i tes’bihut me gishta, është Sunnet, ashtu siç Pejgamberi salallahu alejhi ue selem u tha grave: “Madhërone Allahun, dhe numëroni ato me gishta, ngase ato do të pyeten, dhe do të flasin.” (( Ebu Davudi )).

Sa i përket numërimit të tesbihut me guralecë, gur zalli, e të ngjashme, kjo është e mirë, e disa prej Sahabeve radiallahu anhum, vepronin kështu, njëherazi, Pejgamberi salallahu alejhi ue selem kur e pa nënën e besimtareve (( Safijen )) duke bërë tes’bih me guralecë, e miratoi veprën e saj, gjithashtu, transmetohet se Ebu Hurejra, tes’bihun e bënte në këtë formë.

Shejhul Islam Ibnu Tejmije, Allahu e mëshiroftë!

[[ Mexhmu’l Fetaua 22/506 ]]

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0