Numërimi i tesbihëve me gishta, guralecë e të ngjashme, a lejohet?

Homepyetje

Numërimi i tesbihëve me gishta, guralecë e të ngjashme, a lejohet?

Autor. Numërimi i tes’bihut me gishta, është Sunnet, ashtu siç Pejgamberi salallahu alejhi ue selem u tha grave: “Madhërone Allahun, dhe nu

Jam një nuse, vjehrra më thotë sesa herë të duhet të shkosh për të bërë dush duhet të na tregosh!
Pyetje:Ç’kuptim kanë fjalët “Allahu teala dhe Allahu aze ve xhel”?
A lejohet përdorimi i parfumeve që përmbajnë alkool?

Autor.

Numërimi i tes’bihut me gishta, është Sunnet, ashtu siç Pejgamberi salallahu alejhi ue selem u tha grave: “Madhërone Allahun, dhe numëroni ato me gishta, ngase ato do të pyeten, dhe do të flasin.” (( Ebu Davudi )).

Sa i përket numërimit të tesbihut me guralecë, gur zalli, e të ngjashme, kjo është e mirë, e disa prej Sahabeve radiallahu anhum, vepronin kështu, njëherazi, Pejgamberi salallahu alejhi ue selem kur e pa nënën e besimtareve (( Safijen )) duke bërë tes’bih me guralecë, e miratoi veprën e saj, gjithashtu, transmetohet se Ebu Hurejra, tes’bihun e bënte në këtë formë.

Shejhul Islam Ibnu Tejmije, Allahu e mëshiroftë!

[[ Mexhmu’l Fetaua 22/506 ]]

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0