Nuk është prej nesh ai që nuk respekton të moshuarit!

HomeHadithe

Nuk është prej nesh ai që nuk respekton të moshuarit!

Lexojeni Profeti salallahu alejhi ue selem thotë: “Nuk është prej nesh ai që nuk respekton të moshuarit, nuk mëshiron të vegjlit dhe nuk u jep rëndësinë e duhur dijetarëve” E ka përmendur Albani në Silsile Sahiha 5/230 Lajmipress

Ka thënë Muhammedi ﷺ: për dy të dashuruar nuk ka zgjidhje më të mirë se:
VLERA E NIJETIT NË FENË ISLAME!
O ju të rinj të pamartuar! Merreni këtë porosi Profetike!

Lexojeni

Profeti salallahu alejhi ue selem thotë:
“Nuk është prej nesh ai që nuk respekton të moshuarit, nuk mëshiron të vegjlit dhe nuk u jep rëndësinë e duhur dijetarëve”

E ka përmendur Albani në Silsile Sahiha 5/230

Lajmipress

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0