Një burrë e pyeti Profetin se kur do të ndodhë Kiameti?

Homepyetje

Një burrë e pyeti Profetin se kur do të ndodhë Kiameti?

Enesi që thotë: “Një burrë e pyeti Profetin (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi “Kur do të ndodhë Ki’ameti?” Profeti ((Paqja dhe bekimi

Muslimani që bën bidate (risi në fe), si ta vërtetojë shehadetin?!
Pyetje:A i lejohet muslimanit ta lexoj Dhjaten e re?
Pyetje:A lejohet të pirja e ujit duke qenë në këmbë?

Enesi që thotë: “Një burrë e pyeti Profetin (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi

“Kur do të ndodhë Ki’ameti?” Profeti ((Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) iu përgjigj: “Çfarë ke përgatitur për të?”

Ai tha: “Asgjë tjetër përveç dashurisë time për Allahun dhe të dërguarin e Tij”.

Atëherë Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) i tha:

“Ti do të jesh me ata që do”.

Buhariu dhe Muslimi….

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 3