Nëse njeriu është në tualet, si e thotë besmelen (Bismilahin)?

Homepyetje

Nëse njeriu është në tualet, si e thotë besmelen (Bismilahin)?

Autor. Nëse njeriu është në tualet, si e thotë besmelen (Bismilahin)?Pyetja:Nëse njeriu është në tualet, si e thotë besmelen?Përgjigja:Në q

A me lejohet te perdor internetin e komshinjve pa leje?
A është Froni i Allahut mbi ujë?
Pyetje:A lejohet bashkimi i namazeve për shkak të shkollës e punës?

Autor.

Nëse njeriu është në tualet, si e thotë besmelen (Bismilahin)?Pyetja:Nëse njeriu është në tualet, si e thotë besmelen?Përgjigja:Në qoftë së njeriu është në tulat bismil-lahin e thotë me zemër e jo me gjuhë, sepse thënia e bismil-lahit në abdes dhe gusul nuk është shumë e fuqishme (bazuar në argumente), ngase imam Ahmedi, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Nuk është vërtetuar asgjë (nga transmetimet) nga Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem në lidhje me çështjen e thënies bismil-lah para abdesit”.Për këtë arsye elMuvefek, autori i elMugni dhe të tjerët (nga dijetaret) kanë pohuar së besmelja në abdes është sunet e nuk është vaxhib.Shejh Muhamed ibën Salih, elUthejmin, Allahu e mëshiroftë!

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0