Nëse njeriu është në tualet, si e thotë besmelen (Bismilahin)?

Homepyetje

Nëse njeriu është në tualet, si e thotë besmelen (Bismilahin)?

Autor. Nëse njeriu është në tualet, si e thotë besmelen (Bismilahin)?Pyetja:Nëse njeriu është në tualet, si e thotë besmelen?Përgjigja:Në q

Pyetje:A lejohet t falet xhumaja në shtëpi me antarët e familjes?
Unë gjithmonë marr abdes pa e fërkuar kokën . A është abdesi im i saktë?
Duaja qe duhet te themi kur dalim nga shtepia!

Autor.

Nëse njeriu është në tualet, si e thotë besmelen (Bismilahin)?Pyetja:Nëse njeriu është në tualet, si e thotë besmelen?Përgjigja:Në qoftë së njeriu është në tulat bismil-lahin e thotë me zemër e jo me gjuhë, sepse thënia e bismil-lahit në abdes dhe gusul nuk është shumë e fuqishme (bazuar në argumente), ngase imam Ahmedi, Allahu e mëshiroftë ka thënë:

“Nuk është vërtetuar asgjë (nga transmetimet) nga Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem në lidhje me çështjen e thënies bismil-lah para abdesit”.Për këtë arsye elMuvefek, autori i elMugni dhe të tjerët (nga dijetaret) kanë pohuar së besmelja në abdes është sunet e nuk është vaxhib.Shejh Muhamed ibën Salih, elUthejmin, Allahu e mëshiroftë!

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0