Ndima e Allahut vjen shpejtë me ketë LUTJE !

HomeArtikuj

Ndima e Allahut vjen shpejtë me ketë LUTJE !

Ndima e Allahut vjen shpejtë me ketë LUTJE !Falënderimet dhe nderimet janë për Allahun (xh.sh.), iCili i udhëzoi krijesat (njerëzimin)

BOTËKUPTIM I SHKURTËR NË LIDHJE ME KADANË DHE KADERIN!
Subhan Allah! Vrimë gjilpëre në lëkurën e njeriut…
“MË I MIRI PREJ JUSH ËSHTË”

Ndima e Allahut vjen shpejtë me ketë LUTJE

!Falënderimet dhe nderimet janë për Allahun (xh.sh.), iCili i udhëzoi krijesat (njerëzimin) në edukatën më të përsosur, për Atë që nga arka e mëshirës dhe e bujarisë së Vet hapi çdo derë, i ndriçoi sytë e besimtarëve për të parë të vërtetën dhe për të kërkuar shpërblimin e Tij. Ai i errësoi sytë e mohuesve (kundërshtarëve të Zotit) për shkak të kryeneçësisë së tyre për t’iu përulur Atij, gjë që u bë pengesë mes tyre dhe dritës së Tij. I udhëzoi me nderin dhe mëshirën e Tij, ndërkohë që i humbi të tjerët me drejtësinë dhe urtësinë e Tij.

Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, i Vetmi që nuk ka shok, Ai është i Lartësuar dhe Dhuntidhënës. Dëshmoj se Muhammedi është rob dhe Pejgamber i Tij, i dërguar nga Allahu me ibadetet më të çmuara dhe etikën më të përsosur, shpëtimi i Allahut qoftë mbi të, mbi familjen dhe shokët e tij.????


Lajmipress

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0