Nderimi i fqinjit!!!

HomeHadithe

Nderimi i fqinjit!!!

Nga Abdullah ibĂ«n Amri - radijallahu anhuma – pĂ«rcillet se ai kishte therur njĂ« dele, mandej kishte thĂ«nĂ«: "A i dhuruat diçka nga ajo fqinji

Pyetje:A ka ne Xhehnem me shume gra apo burra, tregon Muhammedi a.s (HADITH):
VLERA E NIJETIT NË FENË ISLAME!
Nuk është prej nesh ai që nuk respekton të moshuarit!

Nga Abdullah ibĂ«n Amri – radijallahu anhuma –

pĂ«rcillet se ai kishte therur njĂ« dele, mandej kishte thĂ«nĂ«: “A i dhuruat diçka nga ajo fqinjit tonĂ« çifut, sepse e kam dĂ«gjuar tĂ« DĂ«rguarin e Allahut – sal-lallahu alejhi ve sel-lem – duke thĂ«nĂ«: “Vazhdimisht mĂ« kĂ«shillonte Xhibrili – alejhis-selam – pĂ«r fqinjin, sa qĂ« mendova se do t’i japĂ« tĂ« drejtĂ« trashĂ«gimie.”

Këtë hadith e shënon Ebu Davudi.

Domethënia e hadithit

Abdullah ibĂ«n Amri – radijallahu anhuma – kishte njĂ« fqinj çifut. NjĂ« ditĂ« prej ditĂ«sh theri njĂ« dele qĂ« tĂ« hanĂ« familja e tij nga mishi i saj dhe pasi qĂ« kishin marrĂ« mishin i pyeti ata se a i dhuruan ndonjĂ« copĂ« mishi fqinjit tĂ« tij çifut, sepse ai e dinte se Allahu ka caktuar hak tĂ« madh pĂ«r fqinjin. Allahu i LartĂ«suar dĂ«rgoi Xhibrilin – alejhis-selam – te Pejgamberi ynĂ« Muhammedi – sal-lallahu alejhi ve sel-lem – pĂ«r ta kĂ«shilluar dhe urdhĂ«ruar atĂ« qĂ« ta nderojĂ« fqinjin e vet dhe tĂ« interesohet pĂ«r tĂ«.

Xhibrili – alejhis-selam – vazhdoi duke kĂ«shilluar Muhammedin – sal-lallahu alejhi ve sel-lem – dhe duke ia treguar hakun e madh qĂ« e ka fqinji, derisa Pejgamberi – sal-lallahu alejhi ve sel-lem – kujtoi se ai do e urdhĂ«rojĂ« atĂ« qĂ« tĂ« trashĂ«gojĂ« fqinji nga pasuria e fqinjit tĂ« tij tĂ« vdekur, sikur tĂ« ishte prej tĂ« afĂ«rmve tĂ« tij.
Kjo dëshmon për hakun e madh që e ka fqinji ndaj fqinjit, edhe nëse nuk është musliman.

Dobitë e hadithit

1. Vërtetimi i hakut të fqinjit dhe kujdesi i Islamit për të.
2. Fqinji ka hak, edhe nëse nuk është musliman.
3. Dhurata është prej shkaqeve të zbutjes së zemrave dhe dashurisë ndërmjet njerëzve.

 

PĂ«rktheu: Jusuf Kastrati – Shembulli.com
MarrĂ« nga libri “Hadithi”, Instituti i MĂ«simit tĂ« GjuhĂ«s Arabe, Universiteti “Imam” nĂ« Riad

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0