NAMAZI I NATËS!

HomeUncategorized

NAMAZI I NATËS!

NAMAZI I NATËS Ebu Hurejra r.a, Allahu qoftë i kënaqur me të, nga Pejgamberi ﷺ, transmeton se ka thënë: “Nderi i besimtarit është namazi i ti

NASA, bazë sekrete në Hënë?
Pyetje:Si mund të arrihet Teuhidi dhe cili është shpërblimi i premtuar?
Duaja e hyrjes dhe daljes nga xhamia!

NAMAZI I NATËS
Ebu Hurejra r.a, Allahu qoftë i kënaqur me të, nga Pejgamberi ﷺ, transmeton se ka thënë:
“Nderi i besimtarit është namazi i tij gjatë natës.

Seid bin Musejjib (Allahu e mëshiroftë) thotë: “Vërtet njeriut që falet gjatë natës Allahu i jep dritë në fytyrë, në saje të cilës e do çdo mysliman. Kështu, kur atë e sheh ai që nuk e ka parë kurrë më herët thotë: “Vërtet, unë e dua këtë njeri!”.

Hasen El-Basriut (Allahu e mëshiroftë) iu tha: “Përse ata që falen shumë gjatë natës kanë fytyrat më të bukura?” Ai tha: “Sepse ata u vetmuan (në errësirë) me të Gjithëmëshirshmin, andaj Ai u dha nga drita e Tij.”
Namazi i natës falet sikur suneti i sabahut, pra nga 2 rekate dhe jep selam. Nese deshiron ngritesh dhe shton ashtu nga 2 aq sa ke mundesi.

Por me mirë është te falen vetem 2 rekate e ato te jene te gjata me lexim KURANI dhe lutje ne ruku e veçmas ne sexhde qoftë edhe shqip. Namazi i nates fillon prej pas jacie e deri ne imsak ke kohe. Është namaz vullnetar dhe jo obligim.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0