Më trego ç’është ihsani?’ Pejgamberi alejhi selam tha:

Homepyetje

Më trego ç’është ihsani?’ Pejgamberi alejhi selam tha:

Autor Nga Umeri, radijall-llahu anhu, gjithashtu transmetohet se ka thënë: ”Një ditë ishim duke ndejur te i Dërguari i All-llahut, sal-lall

Pyetje:A lejohet të haet mishi i lepurit?
Pyetje:Si duhet të veprojë ai që është në shkollë dhe se fal xhuman?
Pyetje:Çfarë ndodhë kur ti bën dua për një përson tjetër?

Autor

Nga Umeri, radijall-llahu anhu, gjithashtu transmetohet se ka thënë: ”Një ditë ishim duke ndejur te i Dërguari i All-llahut, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, kur u duk një njeri me rroba shumë të bardha dhe flokë shumë të zeza. Në të nuk hetohej shenja e udhëtimit dhe askush prej nesh nuk e njohëm.

U ulë pranë të Dërguarit, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, duke i mbështetur gjunjët e vet në gjunjët e tij, i vendosi duart e veta në kofshën e tij dhe tha: ’ ‘Më trego ç’është ihsani?’ (Pejgamberi) tha: ‘Ta adhurosh Zotin sikur e sheh Atë, sepse edhe pse ti nuk e sheh Atë, Ai vërtet të sheh ty.’

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0