Kush thotë ketë lutje shejtani thotë: Ai është mbrojtur prej meje…

HomeArtikuj

Kush thotë ketë lutje shejtani thotë: Ai është mbrojtur prej meje…

Kush thoë ketë lutje she;jtani thotë: Ai është mbrojtur prej meje …Profeti salAllahu alejhi ue selem e kishte zakon të thoshte kur hynte në xhami:…

GRUAJA QË E DINTE KUR’ANIN PËRMENDËSH!!
CiIi Është Mendimi Për Leximin E Sures ”Ja Sin” Tek Va’rri I Njeriut Të Vd’ekur? A Ka Kjo Sure VIerë Për Këtë?
Muhammedi ﷺ ka thënë: do flasin Ruvejbidhat, por kush janë ata?

Kush thoë ketë lutje she;jtani thotë: Ai është mbrojtur prej meje …Profeti salAllahu alejhi ue selem e kishte zakon të thoshte kur hynte në xhami:…

“Kërkoje mbrojtje tek Allahu i Madhërishëm, përmes Fytyrës së Tij të ndershme dhe me fuqinë e Tij të përhershme nga shejtani i mall’kuar.”

Dhe kishte thënë:“Nëse ai e thotë këtë lutje, atëherë shejtani thotë: Ai është mbrojtur prej meje edhe për pjesën tjetër të ditës.”Autor: Shejhul-Islam Ahmed bin Tejmijeh (Allahu e mëshiroftë)Burimi: Sahihul-Kelimit-Tajjib, fq. 46-47Verifikoi dhe korrigjoi: Imam Muhamed Nasirudin el-Albani (Allahu e mëshiroftë)

Lajmipress

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0