Kush janë mbretërit e ahiretit (ne Xhennet) ?

Homepyetje

Kush janë mbretërit e ahiretit (ne Xhennet) ?

Autor. Kush janë mbretërit e ahiretit ?Ibn Kajimi – Allahu e mëshiroftë – ka thënë:” …dijetarët, prijësit e drejtë, ata që luf’tojnë në rru

Kush vd’es dhe s’e ka kryer haxhin pa ndonjë arsye….
Si të veprojë një i martuar nëse ka rënë në zina?
Pyetje:Kur themi “La ilahe ilAllah”, a duhet të shtojmë edhe “Muhameden resulullah”?

Autor.

Kush janë mbretërit e ahiretit ?Ibn Kajimi – Allahu e mëshiroftë – ka thënë:” …dijetarët, prijësit e drejtë, ata që luf’tojnë në rrugë të Allahut, ata që japin sadaka (lëmoshë) për kënaqësinë e Allahut.”

“Këta janë mbretërit e ahiretit, regjistrat e të cilëve shtohen dhe mbushen me vepra të mira, pavarësisht se ata janë në brendësi të tokës (në varr) dhe kjo, përderisa vazhdojnë mirësitë e tyre që kanë lënë në dynja.Ata janë në mirësi dhe nderim të madh e Allahu veçon me këtë mirësi kë të dojë prej robërve te Tij.”Marre nga libri “Tarik el hixhratejn”,2/ 824

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0