Kurani përbëhet nga 114 sure të emërtuara, nga të cilat 113 fillojnë me…

HomeArtikuj

Kurani përbëhet nga 114 sure të emërtuara, nga të cilat 113 fillojnë me…

Kurani përbëhet nga 114 sure të emërtuara, nga të cilat 113 fillojnë me… Kurani përbëhet nga 114 sure të emërtuara, nga të cilat 11

PERSE NDALOHET RRITJA E QENEVE ?
Xhaxhai deshi t’i nxjerrë nga shtëpia, bamirësit do të ndërtojnë shtëpi për nënën me vajzat!
Fale gjithnjë me xhemat namazin e sabahut dhe atë të jacisë!

Kurani përbëhet nga 114 sure të emërtuara, nga të cilat 113 fillojnë me…

Kurani përbëhet nga 114 sure të emërtuara, nga të cilat 113 fillojnë me bismala-në (arabisht: بسم الله الرحمن الرحيم bi-smi llāhi r-rahmâni r-rahīm, në emër të Allahut, të mëshirshmit, Mëshirëplotit). Kjo shprehje përsëritet një herë në suren 27 vargu 30, duke u përdorur kështu gjithsej 114 herë.Kurani është hartuar gjatë një periudhe prej pak më tepër se dy dekadash.

Sipas vendit të bërjes së zbulesës, bëhet dallim ndërmjet sureve mekkase dhe medinase. Suret përbëhen nga një numër i ndryshëm vargjesh (arabisht: aya (shumës: āyāt), ku ato, me përjashtim të së parës, janë pothuajse krejtësisht të radhitura sipas gjatësisë, duke u shkurtuar drejt fundit. Gjithsej kurani përbëhet nga 6236 vargje.Kjo Sure është zemra e Kur’anit!

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0