Kurani përbëhet nga 114 sure të emërtuara, nga të cilat 113 fillojnë me…

HomeArtikuj

Kurani përbëhet nga 114 sure të emërtuara, nga të cilat 113 fillojnë me…

Kurani përbëhet nga 114 sure të emërtuara, nga të cilat 113 fillojnë me… Kurani përbëhet nga 114 sure të emërtuara, nga të cilat 11

O i dërguari i Zotit! Kam halle e preo’kupime si të veprojë ?
Fjale profetike qe duhet ti mbash gjithmon ne zemren tende!
Urtësia e rënies së njeriut në gjynahe dhe mëkate!

Kurani përbëhet nga 114 sure të emërtuara, nga të cilat 113 fillojnë me…

Kurani përbëhet nga 114 sure të emërtuara, nga të cilat 113 fillojnë me bismala-në (arabisht: بسم الله الرحمن الرحيم bi-smi llāhi r-rahmâni r-rahīm, në emër të Allahut, të mëshirshmit, Mëshirëplotit). Kjo shprehje përsëritet një herë në suren 27 vargu 30, duke u përdorur kështu gjithsej 114 herë.Kurani është hartuar gjatë një periudhe prej pak më tepër se dy dekadash.

Sipas vendit të bërjes së zbulesës, bëhet dallim ndërmjet sureve mekkase dhe medinase. Suret përbëhen nga një numër i ndryshëm vargjesh (arabisht: aya (shumës: āyāt), ku ato, me përjashtim të së parës, janë pothuajse krejtësisht të radhitura sipas gjatësisë, duke u shkurtuar drejt fundit. Gjithsej kurani përbëhet nga 6236 vargje.Kjo Sure është zemra e Kur’anit!

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0