Kjo Është Nata Në Të Cilën Nuk Thirret Ezani I Sabahut?! A E DINI PSE…?

HomeArtikuj

Kjo Është Nata Në Të Cilën Nuk Thirret Ezani I Sabahut?! A E DINI PSE…?

Kjo është nata në të cilën nuk thirret ezani i sabahut?! A E DINI PSE…? A e di se kur është ajo natë ku në të nuk thirret ezani i sabah

Vlera e fjalës La ilahe il-la Allah!
E NDALUAR PËR MESHKUJ, JO PËR FEMRA!
5 shenjat e pranimit te pendimit!

Kjo është nata në të cilën nuk thirret ezani i sabahut?! A E DINI PSE…?

A e di se kur është ajo natë ku në të nuk thirret ezani i sabahut?!

O biri i Ademit, përgatitu për atë natë ku në të nuk thirret ezani për namazin e sabahut! Atë natë thirresh dhe të thuhet:

O biri i Ademit, ku e ke dëgjimin tënd?! Çfarë të bëri të shurdhër?!

Ku e ku e shikimin tënd?! Çfarë të verbëroi?!

Ku e ke gjuhën tënde?! Çfarë të bëri memec?!

Ku është era jote e mirë, pse u ndryshua?!

Ku e ke pasurinë?! Çfarë të bëri të varfër?!

Kur do të lëshohesh në va rr do të thotë meleku: O i biri i Ademit, a ti e tubove dynjanë apo ajo ty të tuboi?! O i biri i Ademit, a e bra ktise ti dynjanë apo ajo ty të bra ktisi?! O i biri Ademit, a u përgatite për vd ekjen apo ajo të zuri papritmas?!

O biri i Ademit, erdhe në dynja pa gjynahe dhe u ktheve në tokë i stërmbushur me mëkate!

Kur njerëzit largohen nga ti, dhe afrohet nata, dhe ajo është nata e parë në va rr, ku mëngjesi i saj do të jetë Dita e Kiametit, atë natë nuk thirret më ezani i sabahut. Myezini nuk do të thotë më: Ejani në namaz! Atë ditë më s’ka namaz. Adhurimet janë kryer. Ai që do të thërret atë ditë është Israfili. I cili do t’i fryn Surit dhe të gjithë do të ringj allen për llogari para Allahut!

Allahu thotë: “dhe do t’i fryhet Surit e do t’i tubojmë, që të gjithë së bashku”. Kehf 99, dhe “dhe do t’i tubojmë të gjithë njerëzit, pa lënë askënd prapa”. Kehf 47.

O biri i Ademit, kur të vjen nata e parë në v arr do të thuhet: Të dashurit e tu u kthyen dhe në tokë të lan, të va rrosën dhe po të rrinin me ty s’do të bënin fare dobi, dhe nuk të mbeti askush përveçse Allahut, i Cili është i Gjalli dhe kurrë nuk vd es!

O biri i Ademit, kush bëhet modest për hir të Allahut, Allahu e ngrit, kurse kush bëhet men djemadh, Allahu e ul dhe e nën çmon!

O biri i Ademit, Allahun e adhurove dhe të afroi, dhe gjynahe i bëre dhe të dha një periudhë që të pendohesh, dhe po të ktheheshe ka Allahu pas gjitha atyre mëkateve, do të falte dhe mëshironte!

LajmiPress

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0