Katër ajete Kuranore na mësojnë se si ti kërkojmë Allahut të na furnizoj me fëmijë?

HomeArtikuj

Katër ajete Kuranore na mësojnë se si ti kërkojmë Allahut të na furnizoj me fëmijë?

Autor. Katër ajete Kuranore na mësojnë se si ti kërkojmë Allahut të na furnizoj me fëmijë? Ajeti i parë në suren Ali Imran, ajeti nr.38;

MAHNITËSE – Kafsha e cila nuk harron asnjëherë deveja dhe hakmirret..!
Kush largohet nga e vërteta do të merret me të kotën!
Kurrë nuk është vonë: Në moshën 62 vjeçare, Ismet Mustafa diplomon me notën 10!

Autor.

Katër ajete Kuranore na mësojnë se si ti kërkojmë Allahut të na furnizoj me fëmijë?
Ajeti i parë në suren Ali Imran, ajeti nr.38;

“Zoti im, falma edhe mua nga ana juaj një ppasardhës (fëmijë) të mirë, vërtet, Ti je dëgjues i lutjes”!
Ajeti i dytë në suren Ibrahim, ajeti nr.40

” O Zoti im! më bën mua nga ata që falin namazin, e edhe prej pasardhësve të mijë dhe pranoje lutjen time o Zoti ynë!”
Ajeti i tretë në suren Furkan, ajeti nr.74;

” Edhe ata që thonë: “Zoti ynë, na bën që të jemi të gëzuar me (punën) e grave tona dhe pasardhsve tanë, neve na bën shembull për të devotshmit”.
Dhe ajeti i katërt në suren Enbija, ajeti nr.89;

“Zoti im, mos më le të vetmuar se Tije më i miri trashëgues (pas çdokujt)”.
Suad Shabani

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1