Është falur, por kishte ha’rruar se ishte pa abdes…si të veproj?

HomeArtikuj

Është falur, por kishte ha’rruar se ishte pa abdes…si të veproj?

Pyetja: Kam harruar se nuk kam pasur abdes dhe jam falur. Pasi që mbarova namazin, kujtova se nuk kisha abdes.A duhet ta përsëris namazinPë

Mos e ler pa e ndegju këtë!
Komentimi i endrrave ne islam! 3 hadithe profetike qe flasin per endrrat?!
Kush është më i dituri në hadith pas shejkh Albanit?

Pyetja:

Kam harruar se nuk kam pasur abdes dhe jam falur. Pasi që mbarova namazin, kujtova se nuk kisha abdes.A duhet ta përsëris namazinPërgjigjja: Falënderimi i qoftë Allahut.Po, kushdo që falet pa abdes nga harresa, duhet ta përsërisë namazin, sepse i dërguari, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë:

“Allahu nuk pranon namazin e askujt nëse e prish abdesin deri sa të merr abdes.”E transmeton Buhariu nga hadithi i Ebu Hurejres në (Kapitullin e abdesit).Për dallim nga personi që falet e mbi rrobat e tij ka papastërti, me padijen e tij, ai nuk duhet ta përsërit namazin, sepse Xhibrili erdhi tek Profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, derisa ishte duke u falur dhe i tha atij se në këpucët e tija kishte diçka të pista, kështu ai vazhdoi duke u falur.

E transmeton Ahmedi nga hadithi i Ebu Said el-Hudriut,Allahu qoftë i kënaqur me të, në Musnedin e tij.Ky hadith dëshmon se ai që nuk është i vetëdijshëm për papastërti nuk duhet ta përsërisë namazin , dhe kjo vlen edhe për atë që harron.Muhamed ibn Salih el Uthemijn në librin e tij(I’lam el Musafirin, f.12)Islamqa.info /albislam.comPërktheu:Shpend Zeneli

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0