Duaja për mbrojtjen e fëmijëve!

HomeArtikuj

Duaja për mbrojtjen e fëmijëve!

Autor. Duaja për mbrojtjen e fëmijëve.I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) bënte dua për Hasenin dhe Husejnin (radij-Allahu

Për t’ia tërhequr vërejtjen atij që është i gjallë!
SubhanAllah, si Allahu i urdhëroj urdhëroi erën, tokën dhe detin që t’ia mbledhin hirin e eshtrave të…
BOTËKUPTIM I SHKURTËR NË LIDHJE ME KADANË DHE KADERIN!

Autor.

Duaja për mbrojtjen e fëmijëve.I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) bënte dua për Hasenin dhe Husejnin (radij-Allahu anhuma):

Uijdhukuma bikelimatil-lahi et-tammeh, min kul-li shejtanin ue hammeh, ue min kul-li ajnin lammeh.

“U mbroj të dyve me fjalët e përsosura të Allahut nga çdo shejtan dhe insekt, si dhe nga çdo sy i keq.”Dhe ai (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) thoshte:

“Me të vërtetë babai juaj (Ibrahimi) mbronte me këto fjalë Ismalilin dhe Is`hakun.”[Sahijh Ibn Maxheh (n.3509) i Shejkhul-Albanit]

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0