Cilat janë tri parimet themelore, të cilat njeriu i ka detyrë që ti mësojë?

Homepyetje

Cilat janë tri parimet themelore, të cilat njeriu i ka detyrë që ti mësojë?

Pyetja 1: Cilat janë tri parimet themelore, të cilat njeriu i ka detyrë që ti mësojë?Përgjigje:Robi duhet të ketë dije rreth Zotit të tij,

Përse është quajtur dita e xhuma me këtë emër?
Pyetje:A ju lejohet familjarëve të mbajnë sekrete nga njëri-tjetri?
Pyetje:Si mund ta dijë ai që është i goditur nga sprovat nëse është dënim apo ngritje gradash te Allahu?

Pyetja 1:

Cilat janë tri parimet themelore, të cilat njeriu i ka detyrë që ti mësojë?Përgjigje:Robi duhet të ketë dije rreth Zotit të tij, Fesë së tij dhe Pejgamberit të tij, Muhamedit (alejhi selam)Pyetja 2: Kush është Zoti yt?Përgjigja: Zoti im është Allahu, Ai i Cili me mirësitë e Tij kujdeset për mua dhe për cdo gjë që egziston.

Ai është i Adhuruari im, pervec të Cilit ska të adhuruar tjetër me të drejtë.Dhe argument për këtë është Fjala e të Lartësuarit:“Të gjitha lavdet i takojnë Allahut, Zotit të gjithësisë.” (El-Fatiha, 2) Gjithcka përvec Allahut, është e krijuar nga Ai. Edhe unë jam një prej këtyre krijesave.Pyetja 3: Cfarë kuptimi ka fjala Zot (Rabb)?Përgjigje: Mbreti (el-Malik), i Adhuruari me hak (el-Ma’bud), Ai që ka të nënshtruar cdo gjë (el-Mutesarrif) dhe Ai është i Vetmi që e meriton adhurimin.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0