Cilat janë tri parimet themelore, të cilat njeriu i ka detyrë që ti mësojë?

Homepyetje

Cilat janë tri parimet themelore, të cilat njeriu i ka detyrë që ti mësojë?

Pyetja 1: Cilat janë tri parimet themelore, të cilat njeriu i ka detyrë që ti mësojë?Përgjigje:Robi duhet të ketë dije rreth Zotit të tij,

Pyetje:A lejohen kreditë me interes për studentët dhe të sapo diplomuarit?
Pyetje:Pse askush nuk mund të dalë jashtë tokës pos vullnetit dhe dëshirës së Allahut?
Jam një nuse, vjehrra më thotë sesa herë të duhet të shkosh për të bërë dush duhet të na tregosh!

Pyetja 1:

Cilat janë tri parimet themelore, të cilat njeriu i ka detyrë që ti mësojë?Përgjigje:Robi duhet të ketë dije rreth Zotit të tij, Fesë së tij dhe Pejgamberit të tij, Muhamedit (alejhi selam)Pyetja 2: Kush është Zoti yt?Përgjigja: Zoti im është Allahu, Ai i Cili me mirësitë e Tij kujdeset për mua dhe për cdo gjë që egziston.

Ai është i Adhuruari im, pervec të Cilit ska të adhuruar tjetër me të drejtë.Dhe argument për këtë është Fjala e të Lartësuarit:“Të gjitha lavdet i takojnë Allahut, Zotit të gjithësisë.” (El-Fatiha, 2) Gjithcka përvec Allahut, është e krijuar nga Ai. Edhe unë jam një prej këtyre krijesave.Pyetja 3: Cfarë kuptimi ka fjala Zot (Rabb)?Përgjigje: Mbreti (el-Malik), i Adhuruari me hak (el-Ma’bud), Ai që ka të nënshtruar cdo gjë (el-Mutesarrif) dhe Ai është i Vetmi që e meriton adhurimin.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0