Pyetje:Çfarë të bëj, nëse më ikin tri xhuma rend pa i falur?

Homepyetje

Pyetje:Çfarë të bëj, nëse më ikin tri xhuma rend pa i falur?

Pyetja: Nëse më ikin tri xhuma rend pa i falur, çfarë të bëj? *** Përgjigja: Falja e namazit të xhumasë është farz ajn-obligim ind

Pyetje:A lejohet kamata per te blere shtepi per te jetuar, pasi qe eshte e pamundur me ble shtepi me para ne dore ne vende te huaja?
PyetjeA lejohet aktrimi në islam?
Pyetje:A është haram që mashkulli të vendose unaze të arit në gisht qoftë ajo edhe unazë fejese?

Pyetja:

Nëse më ikin tri xhuma rend pa i falur, çfarë të bëj?

***

Përgjigja:

Falja e namazit të xhumasë është farz ajn-obligim individual për çdo musliman, mashkull, të moshës madhore që është i lirë, i shëndetshëm dhe me qëndrim në vendbanimin e tij, pra nuk është udhëtar. Allahu xh.sh., thotë:

”O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xhumasë, ecni shpejt për aty ku përmendet Allahu (dëgjojeni hutben, faleni namazin), e lini shitblerjen, kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. E kur të kryhet namazi, atëherë shpërndahuni në tokë dhe kërkoni begatitë e Allahut, por edhe përmendeni shpeshherë Allahun, ashtu që të gjeni shpëtim.” (Xhumua: 9–10)

Mosfalja e namazit të xhumasë pa arsye të justifikueshme konsiderohet prej mëkateve të mëdha dhe si pasojë kush nuk i fal tre namaze të xhumasë radhazi pa arsye, Allahu i Lartësuar ia vulos zemrën. Pejgamberi ﷺ ka thënë: ”Kush i lë tre namaze të xhumasë radhazi nga pakujdesia, Allahu ia vulos zemrën.” [1]

Ky hadith na bën me dije se gjendja e imanit të atij që e lë namazin e xhumasë nga pakujdesia është në rrezik, prandaj shpëtimi i vetëm është pendimi i sinqertë dhe përkujdesja ndaj namazeve ditore, në veçanti ndaj namazit të xhumasë.

Muslimani mund të mos ketë mundësi të marrë pjesë në faljen e namazit të xhumasë me arsye të justifikueshme, si f.v. sëmundja, udhëtimi, mungesa e lirisë, apo është në detyrë zyrtare që ka të bëjë me interesin e përgjithshëm, si siguria e vendit, përkujdesja shëndetësore, ruajtja e objekteve dhe vendeve që janë me interes të veçantë si dhe rasteve të ngjashme me to. Në këto grupe mendoj se futen edhe nxënësit e studentët, të cilët edhe pse përpiqen me çdo kusht ta falin namazin e xhumasë, nuk arrijnë ngase nëse mungojnë nga orët e mësimit, kanë pasoja.

Të njëjtën dispozitë e kanë edhe punëtorët e firmave të ndryshme, të cilët nuk kanë leje nga punëdhënësit e tyre që të marrin pjesë në faljen e xhumasë. Të gjithë këta dhe të ngjashëm me ta duhet të bëjnë të gjitha shkaqet për ta falur xhumanë, duke kërkuar leje, duke kërkuar pushim pa pagesë, kompensim të orëve të humbura dhe mënyra të tjera, të cilat ata i shohin të mundshme për ta falur xhumanë. E nëse të gjitha rrugët i kanë shterur dhe nuk kanë pasur sukses, atëherë ata inshaAllah konsiderohen të justifikuar dhe lirohen nga obligimi i faljes së namazit të xhumasë, por obligohen që në vend të namazit të xhumasë të falin namazin e drekës, duke u bazuar në fjalën e Allahut të Lartësuar:

”Sa të keni mundësi ruajuni prej dënimit të Allahut… (mbajeni dinin sa të mundeni).” (Tegabun: 16)

Allahu e di më së miri.

Dr.Shefqet Krasniqi

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0