Category: Hadithe

1 2 10 / 11 POSTS
Ka thënë Muhammedi ﷺ: për dy të dashuruar nuk ka zgjidhje më të mirë se:

Ka thënë Muhammedi ﷺ: për dy të dashuruar nuk ka zgjidhje më të mirë se:

Pyetja: Lexova disa pyetje nga disa njerëz që kishin bërë këtu pyetje, por nuk u përshtatnin me pyetjen time. Kam një problem që kam rënë n [...]
O ju të rinj të pamartuar! Merreni këtë porosi Profetike!

O ju të rinj të pamartuar! Merreni këtë porosi Profetike!

Hadithi i gjashtë Transmetohet nga AbdullahibnMesudi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij) se ka thënë: i dërguari i Allahut (paqja dhe nderimi [...]
Nuk është prej nesh ai që nuk respekton të moshuarit!

Nuk është prej nesh ai që nuk respekton të moshuarit!

Lexojeni Profeti salallahu alejhi ue selem thotë: “Nuk është prej nesh ai që nuk respekton të moshuarit, nuk mëshiron të vegjlit dhe [...]
6 dobitë që fitojmë nga ky hadith!

6 dobitë që fitojmë nga ky hadith!

EbuHurejra -radiallahuanhu- tregon se profeti -alejhi selam- ka thënë: “Një burrë (prej atyre që kanë qenë para jush) bleu prej një bu [...]
Mevludi s’ka bazë në Islam!

Mevludi s’ka bazë në Islam!

Shejh Albani, Allahu e mëshiroftë, ka thënë: “Kurse ajo që njihet në kohën e sotme si festimi i mevludit (datëlindjes) së Pejgamberit, salAllahu al [...]
Ne jemi vëllezërit e Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ve sel-lem!!!

Ne jemi vëllezërit e Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ve sel-lem!!!

Autor. Një hadith shumë emocionues për ne myslimanët e vitit 1434, të cilët jetojmë në dynja 1400 vite pas Pejgamberit, sal-lallahu alejhi [...]
Nderimi i fqinjit!!!

Nderimi i fqinjit!!!

Nga Abdullah ibën Amri - radijallahu anhuma – përcillet se ai kishte therur një dele, mandej kishte thënë: "A i dhuruat diçka nga ajo fqinjit tonë çif [...]
NJERIU ЁSHTЁ ME ATЁ QЁ DO!

NJERIU ЁSHTЁ ME ATЁ QЁ DO!

Kur profeti Muhamed a.s. ishte nisur për luftë, Theubani nuk mundi të ishte me të. Në kthim të gjithë vinin ta vizitonin profetin dhe Theubani ishte m [...]
DURIMI, DHUNTIA MË E MADHE!

DURIMI, DHUNTIA MË E MADHE!

“Kush kërkon të durojë, Allahu i jep durim dhe askujt nuk i është dhënë dhunti më e mirë dhe më e madhe, se sa durimi.[1]”  Të bësh durim, do të th [...]
TURPI ËSHTË PJESË E BESIMIT!

TURPI ËSHTË PJESË E BESIMIT!

Transmetohet nga Umran ibn Husejn se Profeti Muhamed (s.a.s.) ka thënë: “Turpi nuk sjell tjetër veçse të mira”[1] Turpi për të cilën i dërguari i Z [...]
1 2 10 / 11 POSTS