Arrite edhe kete vepere, që ka vlerën e Haxhit dhe Umres sbashku…!

HomeArtikuj

Arrite edhe kete vepere, që ka vlerën e Haxhit dhe Umres sbashku…!

Arrite edhe ti vepren që ka vlerën e Haxhit dhe Umres sbashku…! Qëndrimi në xhami pas namazit të sabahut dhe falja dy rekatë pas lindjes së

Rrutollohet autobusi kosovar në Serbi, ka udhëtarë të lënduar Pak më parë një autobus nga Kosova është aksidentuar në territorin e Serbisë.
Vendi me i mire dhe me i dashur tek Allahu!
A flenë Engjejt dhe Shejtanët?

Arrite edhe ti vepren që ka vlerën e Haxhit dhe Umres sbashku…!

Qëndrimi në xhami pas namazit të sabahut dhe falja dy rekatë pas lindjes së diellit.

Nga Enes bin Maliku – Allahu qoftë i kënaqur me të – vjen se ka thënë:

Ka thënë i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të -: “Kush e fal sabahun në xhemat (në xhami), pastaj ulet të përmend Allahun derisa të lindë dielli, pastaj falet dy rekatë, për të është si shpërblimi i haxhit dhe umras, – tha: – Tha i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qoftë mbi të -: Plotësisht, plotësisht, plotësisht”.

(Transmetuar nga Termidhi në “Es Salatu” (586), Albaniu e ka konfirmuar si hasen (i mirë).

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1