Ai që braktis tre namaze të xhumasë rresht…

Homepyetje

Ai që braktis tre namaze të xhumasë rresht…

Ai që braktis tre namaze të xhumasë rresht… 733 – Ibn Abasi (radijAllahu anhume) ka thënë: ”Ai që braktis tre namaze të xhumasë rresht k

Pyetje:A është haram me marr shpi me kredit, spo kom mundësi me pagu qira?
Cfarë duhet të bëj ai që e humb namazin e Xhumasë ?
Pyetje:A lejohet falja e namazit me pantallona të shkurtra?

Ai që braktis tre namaze të xhumasë rresht…

733 – Ibn Abasi (radijAllahu anhume) ka thënë:

”Ai që braktis tre namaze të xhumasë rresht ka hedhur Islamin pas shpinës.” 1

Transmetuar nga Ebu Ja’la prej tij me një zinxhir transmetimi autentik.

Imam Abdul-Adhim bin Abdil-Kaui el-Mundhiri (v. 656)

Burimi: et-Targhib uet-Tarhib (732)

Komentues: Imam Muhammed Nasir-ud-Din el-Albani (v. 1420)

Burimi: Sahih-ut-Targhib uet-Tarhib (1/452-453)

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0