A lejohet leximi i Kuranit për prindërit?

HomeArtikuj

A lejohet leximi i Kuranit për prindërit?

Pyetje…! A lejohet leximi i Kuranit për prindërit, qofshin ata gjallë apo të vdekur, duke pasur parasysh se ata nuk dinë shkrim e as këndim

Ja sa është rritur e mbij.etuara e vetme e tragjedisë në Restelicë.
Muhammedi ﷺ ka thënë: do flasin Ruvejbidhat, por kush janë ata?
Ka thënë Muhammedi ﷺ: Do të vijë koha kur njerëzimi do të ketë pamjen e njeriut, por zemrat sikur të ujqërve…

Pyetje…!

A lejohet leximi i Kuranit për prindërit, qofshin ata gjallë apo të vdekur, duke pasur parasysh se ata nuk dinë shkrim e as këndim?

Përgjigje: Ata kanë shpërblim për atë që të kanë mësuar ty Kuranin, dhe kanë shpërblim për edukimin që të kanë dhënë, prandaj nuk ka nevojë të thuash: Unë po lexoj Kuran për prindërit e mi. Për çdo vepër të mirë që kryen fëmija, për të cilën prindërit kanë qenë shkak, ne shpresojmë prej Allahut të Lartësuar që ajo të shkruhet në librin e veprave të tyre.

Leximi i Kuranit është një adhurim personal, njësoj si namazi. Prandaj ashtu siç nuk i lejohet njeriut që të falë namaz në vend të prindërve të tij, po ashtu nuk i lejohet atij që ta lexojë Kuranin për prindërit e tij.
Rregulli për sa i përket adhurimeve është se tek ato ndalemi. (Sh.p.: Nuk veprojmë asgjë prej tyre nëse nuk kemi argument). Dhe imam Ibn Kethiri përmend në tefsirin e tij, tek fjala e Allahut të Lartësuar:

“Dhe se njeriu nuk shpërblehet veçse për atë që ka vepruar”, thotë – Allahu e mëshiroftë: Imam Shafiu prej këtij ajeti ka kuptuar (ka nxjerrë rregullin fetar: ) se nuk lejohet këndimi i Kuranit për të tjerët.”
“Dhe se njeriut nuk i takon veçse ajo që ai punon”.
Dhe Allahu i Lartësuar është më i Dijshmi!

Shejkh Mesh’hur Hasen, Allahu e ruajtë!

LajmiPress

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0