A e dini pse duhet të flini me dyert mbyllur!

Homepyetje

A e dini pse duhet të flini me dyert mbyllur!

Autor. Ja pse duhet të flini me dyert mbyllur…Ja pse duhet të flini me dyert mbyllur…Dërguari i All-llahut sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem

Pyetje:Çfarë lutje duhet të themi për mbrojtjen e fëmijëve?
A lejohet përdorimi i parfumeve që përmbajnë alkool?
Pyetje:A mund ta emërtoj vajzën time me emrin e vajzës së profetit Jusuf a.s?

Autor.

Ja pse duhet të flini me dyert mbyllur…Ja pse duhet të flini me dyert mbyllur…Dërguari i All-llahut sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem na urdhëroi që t’i ruajmë pasuritë tona nga shej’tani duke i mbyllur dyert, duke i mbuluar enët dhe duke përmendur emrin e All-llahut; sepse këto i mbrojnë ato prej shejt’anit.Transmeton Muslimi nga Xhabir Ibni Abdull-llahu radiAll-llahu anhu se Muhammedi sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem tha:“Mbyllni dyert,perrmendeni emrin e Allllahut, sepse shejtani nuk hapë nje derë të mbyllur dhe mbuloni tengjerët, përmendni emrin e All-llahut.Mbuloni enët tuaja, përmendni emrin e All-llahut, mbuloni ato qoftë edhe me diç të hollë dhe fikni llampat tuaja.

Sh’ejtani pinë ujë me njeriun nëse ai e pinë atë në këmbë. Transmeton Ebu Hurejre radiAll-llahu anhu se Muhammedi sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem e pa një njeri duke pirë në këmbë, e i tha:“Vjelle”.Ai tha: “Pse!” I tha: “A gëzohesh që me ty të pijë maca?” Tha: “Jo”.Tha: “Me ty ka pirë ai që është më i keq se maca, ai është sh’ejtani”.

Që ta përzesh shejtanin nga shtëpia, mos e harro përmendjen e All-llahut gjatë hyrjes në shtëpi, i Dërguari i All-llahut sal-lAll-llahu alejhi ve sel-lem na udhëzoi në këtë kur tha: “Kur njeriu hynë në shtëpinë e tij dhe përmend All-llahun gjatë hyrjes dhe gjatë ngrënies së tij, thotë shej’tani: Nuk ka qëndrim (bujtje) e as darkë për ju. E nëse ai gjatë hyrjes në shtëpi nuk e përmend All-llahun, thotë shejtani: E arritët fjetjën, e nëse nuk e përmend All-llahun edhe gjatë ushqimit të tij, ai thotë:E arritët fjetjën dhe e arritët darkën”.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0