7 ajete që flasin për Arshin Madhështorë të Allahut!

HomeArtikuj

7 ajete që flasin për Arshin Madhështorë të Allahut!

Autor 7 ajete që flasin për Arshin Madhështorë të Allahut!“Zoti nuk ha e nuk pi dhe nuk ka vend ku rri!”Apo “Allahu eshte ne çdo vend”.Keto

5 gjëra për të cilat lus Allahun të mos sprovoheni!
Lutje Madheshtore per ata qe kane nderruar jete :
Nje fjale qe do ju largoj nje det me mekate!

Autor

7 ajete që flasin për Arshin Madhështorë të Allahut!“Zoti nuk ha e nuk pi dhe nuk ka vend ku rri!”Apo “Allahu eshte ne çdo vend”.Keto jane dy prej shprehjeve -dhe bindja e disave- te gabuara te perhapur ne gjuhen e disa njerezve, qofshin namazli apo nga masa e thjeshte e popullit.#Allahu eshte mbi Arshin e Tij: Allahu i Lartesuar ne librin e Tij, ne Kuran, ka treguar ne shume vende se Ai eshte mbi Arshin (Fronin) e tij. Prej tyre permendim:(1) “I Gjithemeshirshmi mbi Arsh (Fron) u ngrit (siç i takon Madherise se Tij).” Taha: 14(2) “…e pastaj u ngrit mbi Arshin (Fronin) hyjnor.” El-Earaf: 54

(3) “…pastaj u ngrit mbi Arsh.” Junus: 3(4) “…e me pas eshte ngritur mbi Arsh.” Er-Rad: 2(5) “…pastaj eshte ngritur mbi Arsh.” Es-Sexhde: 4(6) “Ata i frikesohen Zotit te tyre lart mbi ta…”En-Nahl: 50(7) “Tek Ai ngjitet fjala e bukur…” Fatir: 10Po ashtu ne hadithet autentike tregohet se Allahu i Lartesuar eshte mbi Arshin e tij. Profeti alejhis-selam thote: “Kur Allahu krijoi krijesat, shkroi ne fleten e cila ndodhet tek Ai lart mbi Arsh ‘Meshira Ime ia ka kaluar hidherimit Tim’.” Shenon Buhariu (3022) dhe Muslimi (2721)Kur Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem e pyeti robereshen: “Ku eshte Allahu?” Ajo u pergjigj: “Lart mbi qiej.” Shenon Muslimi (537)

Fjala e fij sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “Zoti yne i Lartmadheruar zbret çdo nate ne qiellin e dynjase…” Mutefekun alejhi.#Allahu i Lartesuar eshte me ne me dijen e Tij dhe asgje nuk mund t’i fshihet Atij ne qiej apo ne toke. Argument per kete eshte fjala e Tij ne Kuran: “Ai eshte me ju kudo qe te gjendeni.” El-Hadid: 4Unejs Sheme

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0